|||

ค้นหาการขนส่งที่ดีที่สุดจาก ชุมพร ไป แม่ริม เชียงใหม่

คู่ค้าอย่างเป็นทางการ


เดินทางจาก ชุมพร ไป แม่ริม เชียงใหม่ (เที่ยวบิน)ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจาก ชุมพร ไป แม่ริม เชียงใหม่

เที่ยวบิน

  • ราคาที่ดีที่สุด: 1683.61฿

  • ระยะเวลาการเดินทาง: 3 ชั่วโมง 15 นาที

  • ขาออกแรก: 08:05
  • ขาออกสุดท้าย: 18:40

สนามบินต้นทาง

  • ท่าอากาศยานชุมพร

สนามบินปลายทาง

  • ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ไทยไลอ้อนแอร์ Dd 7611 Dd 8316 08:05 – 15:50 ท่าอากาศยานชุมพร – ท่าอากาศยานเชียงใหม่4,022.20 ฿7 ชั่วโมง 45 นาทีความเปลี่ยนแปลง 1 อย่างไทยไลอ้อนแอร์ Dd 7611 Dd 8314 08:05 – 14:50 ท่าอากาศยานชุมพร – ท่าอากาศยานเชียงใหม่4,022.20 ฿6 ชั่วโมง 45 นาทีความเปลี่ยนแปลง 1 อย่าง