|||

ค้นหาการขนส่งที่ดีที่สุดจาก กรุงเทพ ไป ลพบุรี

คู่ค้าอย่างเป็นทางการ


เดินทางจาก กรุงเทพ ไป ลพบุรี (รถไฟ, รถบัส, คาร์พูล)ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจาก กรุงเทพ ไป ลพบุรี

รถไฟ

 • ราคาที่ดีที่สุด: 27฿

 • ระยะเวลาการเดินทาง: 2 ชั่วโมง 34 นาที

 • ขาออกแรก: 04:20
 • ขาออกสุดท้าย: 22:15

สถานีต้นทาง

 • กรุงเทพ
 • สามเสน
 • Hua Lamphong

สถานีปลายทาง

 • ลพบุรี
 • Lopburi
Thai RailwaysThai Railways เร็ว 105 21:11 – 23:14 สามเสน – ลพบุรี27 ฿2 ชั่วโมง 3 นาทีThai RailwaysThai Railways ด่วนพิเศษ 7 08:42 – 10:28 สามเสน – ลพบุรี27 ฿1 ชั่วโมง 46 นาที

รถบัส

 • ราคาที่ดีที่สุด: 169฿

 • ระยะเวลาการเดินทาง: 3 ชั่วโมง 20 นาที

 • ขาออกแรก: 05:00
 • ขาออกสุดท้าย: 20:00

สถานีต้นทาง

 • Mochit New Van Terminal

สถานีปลายทาง

 • Watcharin Tour
 • Lopburi
Watcharin TourWatcharin Tour Regional 05:00 – 08:00 Mochit New Van Terminal – Watcharin Tour169 ฿3 ชั่วโมงArunee TourArunee Tour Regional 06:00 – 09:20 Mochit New Van Terminal – Lopburi169 ฿3 ชั่วโมง 20 นาที