|

รถบัสไป เทศบาลนครหาดใหญ่: ตารางเวลา ราคา และตั๋ว

คู่ค้าอย่างเป็นทางการ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 56.85 ฿ 14 ชั่วโมง 40 นาที 28 21:30 20:50 750 km
รถบัส อำเภอเมืองสมุทรปราการ - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 733 km
รถบัส เทศบาลนครนนทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 771.49 ฿ 15 ชั่วโมง 12 นาที 2 12:45 16:00 762 km
รถบัส สุราษฎร์ธานี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 268 km
รถบัส นครศรีธรรมราช - เทศบาลนครหาดใหญ่ 192.90 ฿ 2 ชั่วโมง 30 นาที 16 10:00 17:00 168 km


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส เทศบาลนครนครสวรรค์ - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 968 km
รถบัส พระนครศรีอยุธยา - เทศบาลนครหาดใหญ่ 794.10 ฿ 17 ชั่วโมง 2 นาที 4 19:30 15:50 817 km
รถบัส สระบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 838 km
รถบัส กาญจนบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 784 km
รถบัส ลพบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 873.10 ฿ 17 ชั่วโมง 27 นาที 4 19:00 15:50 866 km