|

รถบัสไป เทศบาลนครพิษณุโลก: ตารางเวลา ราคา และตั๋ว

คู่ค้าอย่างเป็นทางการ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - เทศบาลนครพิษณุโลก 319.83 ฿ 5 ชั่วโมง 55 นาที 39 00:00 23:00 342 km
รถบัส อำเภอเมืองสมุทรปราการ - เทศบาลนครพิษณุโลก - - - - - 360 km
รถบัส เทศบาลนครนนทบุรี - เทศบาลนครพิษณุโลก 319.83 ฿ 5 ชั่วโมง 30 นาที 4 17:00 05:58 331 km
รถบัส แม่ริม เชียงใหม่ - เทศบาลนครพิษณุโลก 366.59 ฿ 5 ชั่วโมง 55 นาที 4 12:30 09:45 257 km
รถบัส บ้านรังสิต - เทศบาลนครพิษณุโลก - - - - - 316 km


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส ประจวบคีรีขันธ์ - เทศบาลนครพิษณุโลก - - - - - 559 km