• เที่ยวเดียว
  • ไป - กลับ

ค้นหาที่พัก

การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - อุตรดิตถ์ 369.41 ฿ 7 ชั่วโมง 16 นาที 9 06:10 23:00 433 km
รถบัส เทศบาลนครนนทบุรี - อุตรดิตถ์ 364.56 ฿ 7 ชั่วโมง 45 นาที 2 12:10 11:30 421 km
รถบัส อุดรธานี - อุตรดิตถ์ 461 ฿ 8 ชั่วโมง 45 นาที 1 23:45 09:30 286 km
รถบัส เทศบาลนครหาดใหญ่ - อุตรดิตถ์ 1,301 ฿ 23 ชั่วโมง 20 นาที 1 14:30 13:50 1,181 km
รถบัส เทศบาลนครขอนแก่น - อุตรดิตถ์ 406 ฿ 9 ชั่วโมง 20 นาที 2 18:15 11:35 319 km