|

เวลาของรถบัส ประเทศไทย

คู่ค้าอย่างเป็นทางการ

กรุงเทพ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส อำเภอเมืองสมุทรปราการ - กรุงเทพ 308.26 ฿ 1 ชั่วโมง 28 นาที 20 15:30 05:00 20 km
รถบัส เทศบาลนครนนทบุรี - กรุงเทพ 169 ฿ 1 ชั่วโมง 1 00:30 01:30 12 km
รถบัส อุดรธานี - กรุงเทพ 468.57 ฿ 7 ชั่วโมง 52 นาที 5 17:00 22:15 475 km
รถบัส ชลบุรี - กรุงเทพ 181.66 ฿ 2 ชั่วโมง 15 นาที 3 01:15 02:15 68 km
รถบัส นครราชสีมา - กรุงเทพ 275.22 ฿ 3 ชั่วโมง 37 นาที 10 23:00 19:30 219 km
รถบัส หนองจิก - กรุงเทพ - - - - - 772 km

อำเภอเมืองสมุทรปราการ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 308.26 ฿ 1 ชั่วโมง 26 นาที 12 15:30 14:00 20 km
รถบัส เทศบาลเมืองจันทบุรี - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 241.11 ฿ 4 ชั่วโมง 29 นาที 16 18:00 20:00 197 km
รถบัส พัทยา - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 176.14 ฿ 2 ชั่วโมง 40 นาที 7 15:00 17:00 80 km
รถบัส พระนครศรีอยุธยา - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 308.26 ฿ 1 ชั่วโมง 46 นาที 3 21:00 18:00 84 km
รถบัส กาญจนบุรี - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 242.22 ฿ 3 ชั่วโมง 30 นาที 1 21:00 15:00 122 km

เทศบาลนครนนทบุรี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - เทศบาลนครนนทบุรี 169 ฿ 1 ชั่วโมง 2 23:30 05:30 12 km
รถบัส อุดรธานี - เทศบาลนครนนทบุรี - 9 ชั่วโมง 5 นาที 1 08:50 08:50 464 km
รถบัส ชลบุรี - เทศบาลนครนนทบุรี 192.68 ฿ 2 ชั่วโมง 15 นาที 3 01:15 03:15 75 km
รถบัส นครราชสีมา - เทศบาลนครนนทบุรี 250 ฿ 3 ชั่วโมง 17 นาที 3 12:00 06:30 211 km
รถบัส แม่ริม เชียงใหม่ - เทศบาลนครนนทบุรี 637.44 ฿ 9 ชั่วโมง 31 นาที 18 16:00 21:20 572 km

อุดรธานี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - อุดรธานี 500.97 ฿ 8 ชั่วโมง 23 นาที 6 13:00 21:30 475 km
รถบัส อำเภอเมืองสมุทรปราการ - อุดรธานี - - - - - 485 km
รถบัส เทศบาลนครนนทบุรี - อุดรธานี 598.28 ฿ 8 ชั่วโมง 27 นาที 3 15:05 21:30 464 km
รถบัส นครราชสีมา - อุดรธานี - - - - - 281 km
รถบัส เทศบาลนครขอนแก่น - อุดรธานี 116.03 ฿ 9 ชั่วโมง 1 21:00 21:00 108 km
รถบัส ราชบุรี - อุดรธานี - - - - - 536 km
รถบัส กาญจนบุรี - อุดรธานี 584 ฿ 13 ชั่วโมง 6 12:00 13:00 514 km

ชลบุรี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส นครราชสีมา - ชลบุรี 421.95 ฿ 5 ชั่วโมง 7 04:30 22:30 216 km
รถบัส เทศบาลนครหาดใหญ่ - ชลบุรี 1,140.56 ฿ 13 ชั่วโมง 2 21:30 15:30 709 km
รถบัส พัทยา - ชลบุรี 151 ฿ 20 นาที 2 19:37 21:57 49 km
รถบัส ภูเก็ต - ชลบุรี 954.74 ฿ 13 ชั่วโมง 38 นาที 2 23:00 15:00 671 km
รถบัส สุรินทร์ - ชลบุรี 432 ฿ 7 ชั่วโมง 50 นาที 2 13:45 11:25 319 km
รถบัส สุราษฎร์ธานี - ชลบุรี 1,341 ฿ 25 ชั่วโมง 5 นาที 1 12:30 13:35 503 km
รถบัส นครศรีธรรมราช - ชลบุรี 1,486 ฿ 24 ชั่วโมง 17 นาที 5 11:40 13:35 559 km
รถบัส ตรัง - ชลบุรี 1,416 ฿ 22 ชั่วโมง 20 นาที 1 15:15 13:35 663 km

นครราชสีมา


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - นครราชสีมา 275.22 ฿ 3 ชั่วโมง 32 นาที 14 07:00 17:30 219 km
รถบัส เทศบาลนครนนทบุรี - นครราชสีมา 250 ฿ 3 ชั่วโมง 42 นาที 10 09:30 06:30 211 km
รถบัส แม่ริม เชียงใหม่ - นครราชสีมา 738.71 ฿ 13 ชั่วโมง 4 00:45 20:30 539 km
รถบัส เทศบาลนครหาดใหญ่ - นครราชสีมา 1,235.23 ฿ 17 ชั่วโมง 13 นาที 2 22:30 18:00 903 km
รถบัส นครปฐม - นครราชสีมา 259.83 ฿ 4 ชั่วโมง 12 นาที 4 18:10 04:10 256 km

แม่ริม เชียงใหม่


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - แม่ริม เชียงใหม่ 814.69 ฿ 11 ชั่วโมง 56 นาที 3 08:30 19:00 583 km
รถบัส อำเภอเมืองสมุทรปราการ - แม่ริม เชียงใหม่ 787.17 ฿ 11 ชั่วโมง 3 01:00 01:30 602 km
รถบัส เทศบาลนครนนทบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 456.44 ฿ 9 ชั่วโมง 57 นาที 7 12:30 20:30 572 km
รถบัส บ้านรังสิต - แม่ริม เชียงใหม่ - - - - - 562 km
รถบัส เทศบาลนครพิษณุโลก - แม่ริม เชียงใหม่ 382.02 ฿ 20 ชั่วโมง 14 นาที 11 05:00 23:30 257 km
รถบัส ราชบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ - - - - - 591 km
รถบัส สระบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ - - - - - 516 km
รถบัส กาญจนบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 1,089.91 ฿ 11 ชั่วโมง 17 นาที 5 18:00 19:00 536 km
รถบัส บ้านโป่ง - แม่ริม เชียงใหม่ - - - - - 561 km
รถบัส โพธาราม - แม่ริม เชียงใหม่ - - - - - 574 km

เทศบาลนครหาดใหญ่


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 1,100.92 ฿ 14 ชั่วโมง 1 นาที 40 05:50 20:50 750 km
รถบัส เทศบาลนครนนทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 771.49 ฿ 15 ชั่วโมง 12 นาที 2 22:00 16:00 762 km
รถบัส นครราชสีมา - เทศบาลนครหาดใหญ่ 1,235.23 ฿ 16 ชั่วโมง 2 นาที 2 23:00 16:00 903 km
รถบัส เทศบาลนครขอนแก่น - เทศบาลนครหาดใหญ่ 1,302.39 ฿ 22 ชั่วโมง 32 นาที 2 20:30 19:30 1080 km
รถบัส นครศรีธรรมราช - เทศบาลนครหาดใหญ่ 192.90 ฿ 2 ชั่วโมง 30 นาที 16 10:00 17:00 168 km
รถบัส เทศบาลเมืองจันทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 994.10 ฿ 18 ชั่วโมง 20 นาที 3 18:00 16:00 648 km
รถบัส พระนครศรีอยุธยา - เทศบาลนครหาดใหญ่ 794.10 ฿ 17 ชั่วโมง 2 นาที 4 19:30 15:50 817 km
รถบัส ชัยภูมิ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 990.10 ฿ 19 ชั่วโมง 45 นาที 6 16:00 16:50 993 km
รถบัส ลพบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 873.10 ฿ 17 ชั่วโมง 27 นาที 4 19:00 15:50 866 km
รถบัส มหาสารคาม - เทศบาลนครหาดใหญ่ 1,299 ฿ 26 ชั่วโมง 15 นาที 1 16:55 19:10 1066 km

ลำปาง


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - ลำปาง 495.04 ฿ 8 ชั่วโมง 31 นาที 2 14:45 20:00 516 km
รถบัส เทศบาลนครนนทบุรี - ลำปาง 506.02 ฿ 8 ชั่วโมง 52 นาที 2 02:00 20:00 505 km
รถบัส อุดรธานี - ลำปาง 650.97 ฿ 10 ชั่วโมง 49 นาที 5 16:45 01:45 362 km
รถบัส นครราชสีมา - ลำปาง 659.46 ฿ 11 ชั่วโมง 5 นาที 3 12:30 17:30 462 km
รถบัส เทศบาลนครขอนแก่น - ลำปาง - 8 ชั่วโมง 53 นาที 11 12:15 23:30 410 km
รถบัส ระยอง - ลำปาง 973.26 ฿ 12 ชั่วโมง 50 นาที 1 20:40 09:30 652 km
รถบัส เทศบาลเมืองจันทบุรี - ลำปาง 756 ฿ 14 ชั่วโมง 50 นาที 3 17:00 09:50 691 km