|

เวลาของรถบัส ประเทศไทย

คู่ค้าอย่างเป็นทางการ

กรุงเทพ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส อุดรธานี - กรุงเทพ 730.77 ฿ 8 ชั่วโมง 8 20:00 22:30 475 km
รถบัส แม่ริม เชียงใหม่ - กรุงเทพ 670.96 ฿ 10 ชั่วโมง 2 นาที 14 10:10 22:30 583 km
รถบัส เทศบาลนครหาดใหญ่ - กรุงเทพ 889.63 ฿ 14 ชั่วโมง 8 นาที 3 13:30 14:00 750 km
รถบัส ลำปาง - กรุงเทพ 590.23 ฿ 7 ชั่วโมง 48 นาที 6 20:25 10:00 516 km
รถบัส เทศบาลนครขอนแก่น - กรุงเทพ 377.12 ฿ 6 ชั่วโมง 31 นาที 5 13:45 21:30 390 km
รถบัส พัทยา - กรุงเทพ 210.77 ฿ 2 ชั่วโมง 11 นาที 15 06:00 17:00 100 km
รถบัส หัวหิน-ปราณบุรี - กรุงเทพ 406.68 ฿ 3 ชั่วโมง 39 นาที 3 06:00 15:00 144 km

อำเภอเมืองสมุทรปราการ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส อุดรธานี - อำเภอเมืองสมุทรปราการ - - - - - 485 km
รถบัส นครราชสีมา - อำเภอเมืองสมุทรปราการ - - - - - 223 km
รถบัส แม่ริม เชียงใหม่ - อำเภอเมืองสมุทรปราการ - - - - - 602 km
รถบัส เทศบาลนครหาดใหญ่ - อำเภอเมืองสมุทรปราการ - - - - - 733 km
รถบัส เทศบาลนครขอนแก่น - อำเภอเมืองสมุทรปราการ - - - - - 397 km

เทศบาลนครนนทบุรี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - เทศบาลนครนนทบุรี 169 ฿ 1 ชั่วโมง 2 23:30 05:30 12 km
รถบัส อุดรธานี - เทศบาลนครนนทบุรี - 9 ชั่วโมง 5 นาที 1 08:50 08:50 464 km
รถบัส ชลบุรี - เทศบาลนครนนทบุรี 175 ฿ 2 ชั่วโมง 15 นาที 3 01:15 05:30 75 km
รถบัส นครราชสีมา - เทศบาลนครนนทบุรี 250 ฿ 3 ชั่วโมง 17 นาที 3 12:00 06:30 211 km
รถบัส แม่ริม เชียงใหม่ - เทศบาลนครนนทบุรี 637.44 ฿ 9 ชั่วโมง 31 นาที 18 10:00 21:20 572 km

อุดรธานี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - อุดรธานี 553.22 ฿ 8 ชั่วโมง 1 นาที 9 19:30 22:30 475 km
รถบัส อำเภอเมืองสมุทรปราการ - อุดรธานี - - - - - 485 km
รถบัส เทศบาลนครนนทบุรี - อุดรธานี 598.28 ฿ 8 ชั่วโมง 26 นาที 3 09:05 21:30 464 km
รถบัส นครราชสีมา - อุดรธานี - - - - - 281 km
รถบัส เทศบาลนครขอนแก่น - อุดรธานี 116.03 ฿ 9 ชั่วโมง 1 21:00 21:00 108 km
รถบัส ราชบุรี - อุดรธานี - - - - - 536 km
รถบัส กาญจนบุรี - อุดรธานี 584 ฿ 13 ชั่วโมง 6 12:00 13:00 514 km

ชลบุรี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - ชลบุรี 2,336.60 ฿ 1 ชั่วโมง 30 นาที 20 00:00 22:30 68 km
รถบัส ศรีราชา - ชลบุรี - - - - - 22 km
รถบัส พัทยา - ชลบุรี 151 ฿ 20 นาที 2 19:37 21:57 49 km
รถบัส สัตหีบ - ชลบุรี - - - - - 78 km
รถบัส ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - - - - - 37 km

นครราชสีมา


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - นครราชสีมา 306.37 ฿ 4 ชั่วโมง 5 นาที 30 19:00 22:30 219 km
รถบัส เทศบาลนครนนทบุรี - นครราชสีมา 250 ฿ 3 ชั่วโมง 42 นาที 10 09:30 06:30 211 km
รถบัส แม่ริม เชียงใหม่ - นครราชสีมา 787.39 ฿ 13 ชั่วโมง 4 06:30 19:30 539 km
รถบัส เทศบาลนครหาดใหญ่ - นครราชสีมา 1,235.23 ฿ 17 ชั่วโมง 13 นาที 2 21:30 18:00 903 km
รถบัส นครปฐม - นครราชสีมา 259.83 ฿ 4 ชั่วโมง 12 นาที 4 17:10 04:10 256 km

แม่ริม เชียงใหม่


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - แม่ริม เชียงใหม่ 553.22 ฿ 10 ชั่วโมง 24 นาที 17 15:00 22:30 583 km
รถบัส อำเภอเมืองสมุทรปราการ - แม่ริม เชียงใหม่ 715 ฿ 11 ชั่วโมง 3 01:00 12:30 602 km
รถบัส เทศบาลนครนนทบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 637.44 ฿ 9 ชั่วโมง 57 นาที 7 10:45 20:30 572 km
รถบัส อุดรธานี - แม่ริม เชียงใหม่ 1,083.64 ฿ 9 ชั่วโมง 30 นาที 1 20:00 20:00 430 km
รถบัส นครราชสีมา - แม่ริม เชียงใหม่ 782.02 ฿ 13 ชั่วโมง 3 17:30 17:30 539 km
รถบัส เทศบาลเมืองจันทบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 913.06 ฿ 15 ชั่วโมง 35 นาที 1 15:00 06:35 764 km
รถบัส พระนครศรีอยุธยา - แม่ริม เชียงใหม่ 846.28 ฿ 10 ชั่วโมง 2 09:30 21:40 522 km
รถบัส Trat - แม่ริม เชียงใหม่ 884.36 ฿ 16 ชั่วโมง 43 นาที 7 09:00 09:50 820 km

เทศบาลนครหาดใหญ่


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 893.74 ฿ 16 ชั่วโมง 29 นาที 2 15:30 16:30 750 km
รถบัส เทศบาลนครนนทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 771.49 ฿ 15 ชั่วโมง 10 นาที 2 11:45 16:00 762 km
รถบัส นครราชสีมา - เทศบาลนครหาดใหญ่ 1,235.23 ฿ 16 ชั่วโมง 2 นาที 2 22:00 16:00 903 km
รถบัส เทศบาลนครขอนแก่น - เทศบาลนครหาดใหญ่ 1,302.39 ฿ 22 ชั่วโมง 40 นาที 2 19:30 19:30 1,080 km
รถบัส นครศรีธรรมราช - เทศบาลนครหาดใหญ่ 212.66 ฿ 2 ชั่วโมง 30 นาที 16 04:00 17:00 168 km
รถบัส เทศบาลเมืองจันทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 994.10 ฿ 18 ชั่วโมง 20 นาที 3 18:00 16:00 648 km
รถบัส พระนครศรีอยุธยา - เทศบาลนครหาดใหญ่ 794.10 ฿ 17 ชั่วโมง 2 นาที 4 19:30 15:50 817 km
รถบัส ชัยภูมิ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 990.10 ฿ 19 ชั่วโมง 45 นาที 6 16:00 16:50 993 km
รถบัส ลพบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 873.10 ฿ 17 ชั่วโมง 27 นาที 4 19:00 15:50 866 km
รถบัส มหาสารคาม - เทศบาลนครหาดใหญ่ 1,299 ฿ 26 ชั่วโมง 15 นาที 1 16:55 19:10 1,066 km

ลำปาง


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถบัส กรุงเทพ - ลำปาง 590.23 ฿ 9 ชั่วโมง 4 นาที 4 08:30 16:30 516 km
รถบัส อำเภอเมืองสมุทรปราการ - ลำปาง - - - - - 535 km
รถบัส เทศบาลนครนนทบุรี - ลำปาง 900.16 ฿ 8 ชั่วโมง 30 นาที 1 20:00 20:00 505 km
รถบัส ดอนเมือง - ลำปาง 506.02 ฿ 8 ชั่วโมง 38 นาที 4 08:45 20:00 501 km