|

เวลาของรถไฟ ประเทศไทย

คู่ค้าอย่างเป็นทางการ

กรุงเทพ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - กรุงเทพ - 28 นาที 86 05:45 22:05 20 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - กรุงเทพ 51.99 ฿ 29 นาที 146 19:35 22:30 12 km
รถไฟ อุดรธานี - กรุงเทพ 360.66 ฿ 9 ชั่วโมง 20 นาที 26 08:16 20:40 475 km
รถไฟ ชลบุรี - กรุงเทพ - 2 ชั่วโมง 15 นาที 4 22:21 00:03 68 km
รถไฟ นครราชสีมา - กรุงเทพ 350.01 ฿ 4 ชั่วโมง 23 นาที 80 00:15 23:59 219 km
รถไฟ หนองจิก - กรุงเทพ - 22 ชั่วโมง 27 นาที 4 14:34 17:10 772 km

อำเภอเมืองสมุทรปราการ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ อุดรธานี - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 234.99 ฿ 9 ชั่วโมง 33 นาที 4 08:16 20:20 485 km
รถไฟ นครราชสีมา - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 115.99 ฿ 4 ชั่วโมง 50 นาที 22 00:31 23:59 223 km
รถไฟ แม่ริม เชียงใหม่ - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 705.70 ฿ 12 ชั่วโมง 38 นาที 4 05:30 18:00 602 km
รถไฟ เทศบาลนครหาดใหญ่ - อำเภอเมืองสมุทรปราการ - 17 ชั่วโมง 37 นาที 7 15:50 18:16 733 km
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - อำเภอเมืองสมุทรปราการ - 8 ชั่วโมง 7 นาที 4 09:32 21:49 397 km

เทศบาลนครนนทบุรี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - เทศบาลนครนนทบุรี 61 ฿ 47 นาที 97 03:25 22:16 12 km
รถไฟ อุดรธานี - เทศบาลนครนนทบุรี 230.02 ฿ 9 ชั่วโมง 17 นาที 8 19:59 20:40 464 km
รถไฟ นครราชสีมา - เทศบาลนครนนทบุรี 350.01 ฿ 4 ชั่วโมง 20 นาที 42 00:15 23:59 211 km
รถไฟ แม่ริม เชียงใหม่ - เทศบาลนครนนทบุรี 257.01 ฿ 12 ชั่วโมง 9 นาที 9 08:50 18:00 572 km
รถไฟ เทศบาลนครหาดใหญ่ - เทศบาลนครนนทบุรี 854.99 ฿ 17 ชั่วโมง 29 นาที 7 05:00 18:16 762 km
รถไฟ ยะลา - เทศบาลนครนนทบุรี - 19 ชั่วโมง 53 นาที 6 13:53 16:12 818 km

อุดรธานี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - อุดรธานี 360.66 ฿ 8 ชั่วโมง 54 นาที 22 08:20 21:41 475 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - อุดรธานี - 9 ชั่วโมง 14 นาที 4 08:20 20:45 485 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - อุดรธานี 230.02 ฿ 9 ชั่วโมง 2 นาที 7 20:00 21:41 464 km
รถไฟ นครราชสีมา - อุดรธานี 306 ฿ 5 ชั่วโมง 40 นาที 1 16:00 16:00 281 km
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - อุดรธานี 86.99 ฿ 1 ชั่วโมง 31 นาที 4 04:12 15:32 108 km
รถไฟ ราชบุรี - อุดรธานี - 13 ชั่วโมง 10 นาที 3 09:44 12:53 536 km
รถไฟ กาญจนบุรี - อุดรธานี - 12 ชั่วโมง 46 นาที 2 21:40 10:30 514 km

ชลบุรี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - ชลบุรี - 2 ชั่วโมง 13 นาที 4 13:55 14:16 68 km
รถไฟ ศรีราชา - ชลบุรี - 22 นาที 2 21:52 23:45 22 km
รถไฟ พัทยา - ชลบุรี - 53 นาที 3 21:14 23:26 49 km
รถไฟ สัตหีบ - ชลบุรี - 1 ชั่วโมง 15 นาที 2 20:52 23:00 78 km
รถไฟ ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - 46 นาที 4 15:51 15:59 37 km

นครราชสีมา


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - นครราชสีมา 111.99 ฿ 4 ชั่วโมง 8 นาที 66 05:45 22:09 219 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - นครราชสีมา 91 ฿ 4 ชั่วโมง 2 นาที 35 20:30 22:19 211 km
รถไฟ แม่ริม เชียงใหม่ - นครราชสีมา - - - - - 539 km
รถไฟ เทศบาลนครหาดใหญ่ - นครราชสีมา - - - - - 903 km
รถไฟ นครปฐม - นครราชสีมา - - - - - 256 km

แม่ริม เชียงใหม่


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - แม่ริม เชียงใหม่ 541.17 ฿ 12 ชั่วโมง 35 นาที 36 05:30 22:50 583 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - แม่ริม เชียงใหม่ 749.72 ฿ 13 ชั่วโมง 3 นาที 5 05:30 18:10 602 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 271.74 ฿ 12 ชั่วโมง 34 นาที 10 05:30 22:00 572 km
รถไฟ อุดรธานี - แม่ริม เชียงใหม่ - - - - - 430 km
รถไฟ ชลบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ - - - - - 640 km
รถไฟ นครราชสีมา - แม่ริม เชียงใหม่ - - - - - 539 km
รถไฟ ลำปาง - แม่ริม เชียงใหม่ - 2 ชั่วโมง 4 นาที 6 02:04 19:15 77 km
รถไฟ นครศรีธรรมราช - แม่ริม เชียงใหม่ - - - - - 1,156 km
รถไฟ นครปฐม - แม่ริม เชียงใหม่ - - - - - 564 km
รถไฟ เทศบาลนครเชียงราย - แม่ริม เชียงใหม่ - - - - - 153 km

เทศบาลนครหาดใหญ่


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 854.99 ฿ 16 ชั่วโมง 29 นาที 25 05:00 22:50 750 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 854.99 ฿ 16 ชั่วโมง 27 นาที 8 12:30 22:50 733 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 854.99 ฿ 16 ชั่วโมง 32 นาที 8 14:45 22:50 762 km
รถไฟ อุดรธานี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 1,184 km
รถไฟ ชลบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 709 km
รถไฟ นครราชสีมา - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 903 km
รถไฟ ลำปาง - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 1,259 km
รถไฟ สุราษฎร์ธานี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - 4 ชั่วโมง 37 นาที 4 01:38 03:49 268 km
รถไฟ เทศบาลนครอุบลราชธานี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 1,032 km
รถไฟ นครศรีธรรมราช - เทศบาลนครหาดใหญ่ - 2 ชั่วโมง 51 นาที 3 03:44 05:45 168 km

ลำปาง


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - ลำปาง 667.51 ฿ 10 ชั่วโมง 14 นาที 32 07:00 20:32 516 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - ลำปาง 246 ฿ 11 ชั่วโมง 5 นาที 6 19:35 19:35 535 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - ลำปาง 664.39 ฿ 10 ชั่วโมง 17 นาที 9 19:35 20:32 505 km
รถไฟ ดอนเมือง - ลำปาง - 10 ชั่วโมง 30 นาที 10 08:30 20:23 501 km