|

เวลาของรถไฟ ประเทศไทย

คู่ค้าอย่างเป็นทางการ

กรุงเทพ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - กรุงเทพ 260.98 ฿ 35 นาที 54 07:30 21:30 20 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - กรุงเทพ 51.99 ฿ 35 นาที 101 01:35 21:30 12 km
รถไฟ อุดรธานี - กรุงเทพ 771.67 ฿ 9 ชั่วโมง 19 นาที 14 19:38 20:20 475 km
รถไฟ ชลบุรี - กรุงเทพ - 2 ชั่วโมง 15 นาที 4 22:21 00:03 68 km
รถไฟ นครราชสีมา - กรุงเทพ 374.01 ฿ 4 ชั่วโมง 35 นาที 93 00:15 23:59 219 km
รถไฟ หนองจิก - กรุงเทพ - 22 ชั่วโมง 27 นาที 4 14:34 17:10 772 km

อำเภอเมืองสมุทรปราการ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ อุดรธานี - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 234.99 ฿ 10 ชั่วโมง 3 นาที 2 00:50 19:38 485 km
รถไฟ นครราชสีมา - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 115.99 ฿ 5 ชั่วโมง 17 นาที 10 06:42 23:59 223 km
รถไฟ แม่ริม เชียงใหม่ - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 705.70 ฿ 12 ชั่วโมง 38 นาที 4 12:30 18:00 602 km
รถไฟ เทศบาลนครหาดใหญ่ - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 854.99 ฿ 17 ชั่วโมง 11 นาที 6 15:30 18:16 733 km
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - อำเภอเมืองสมุทรปราการ - 8 ชั่วโมง 22 นาที 2 21:12 21:49 397 km

เทศบาลนครนนทบุรี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - เทศบาลนครนนทบุรี - 37 นาที 61 03:25 22:03 12 km
รถไฟ อุดรธานี - เทศบาลนครนนทบุรี 230.02 ฿ 9 ชั่วโมง 40 นาที 4 19:59 19:59 464 km
รถไฟ นครราชสีมา - เทศบาลนครนนทบุรี 382.02 ฿ 4 ชั่วโมง 51 นาที 17 00:15 23:59 211 km
รถไฟ แม่ริม เชียงใหม่ - เทศบาลนครนนทบุรี 277 ฿ 11 ชั่วโมง 57 นาที 6 08:50 17:00 572 km
รถไฟ เทศบาลนครหาดใหญ่ - เทศบาลนครนนทบุรี 854.99 ฿ 17 ชั่วโมง 7 นาที 6 19:30 18:16 762 km
รถไฟ ยะลา - เทศบาลนครนนทบุรี 1,080.23 ฿ 19 ชั่วโมง 4 นาที 4 13:26 16:12 818 km

อุดรธานี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - อุดรธานี 728.99 ฿ 9 ชั่วโมง 16 นาที 22 08:20 21:41 475 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - อุดรธานี - 9 ชั่วโมง 37 นาที 3 08:20 20:45 485 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - อุดรธานี 728.99 ฿ 9 ชั่วโมง 32 นาที 4 08:20 21:41 464 km
รถไฟ นครราชสีมา - อุดรธานี 306 ฿ 5 ชั่วโมง 40 นาที 1 16:00 16:00 281 km
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - อุดรธานี - 1 ชั่วโมง 32 นาที 3 05:22 15:32 108 km
รถไฟ ราชบุรี - อุดรธานี - 13 ชั่วโมง 10 นาที 3 09:44 12:53 536 km
รถไฟ กาญจนบุรี - อุดรธานี - 12 ชั่วโมง 46 นาที 2 21:40 10:30 514 km

ชลบุรี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - ชลบุรี - 2 ชั่วโมง 13 นาที 4 13:45 14:16 68 km
รถไฟ ศรีราชา - ชลบุรี - 22 นาที 2 21:52 23:45 22 km
รถไฟ พัทยา - ชลบุรี - 53 นาที 3 21:21 23:26 49 km
รถไฟ สัตหีบ - ชลบุรี - 1 ชั่วโมง 15 นาที 2 20:52 23:00 78 km
รถไฟ ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - 46 นาที 4 15:02 15:59 37 km

นครราชสีมา


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - นครราชสีมา 331.99 ฿ 4 ชั่วโมง 11 นาที 33 09:30 22:19 219 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - นครราชสีมา 91 ฿ 4 ชั่วโมง 25 นาที 12 00:55 22:19 211 km
รถไฟ แม่ริม เชียงใหม่ - นครราชสีมา - - - - - 539 km
รถไฟ เทศบาลนครหาดใหญ่ - นครราชสีมา - - - - - 903 km
รถไฟ นครปฐม - นครราชสีมา - - - - - 256 km

แม่ริม เชียงใหม่


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - แม่ริม เชียงใหม่ 551.96 ฿ 12 ชั่วโมง 37 นาที 16 08:30 22:50 583 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - แม่ริม เชียงใหม่ 831 ฿ 13 ชั่วโมง 4 นาที 6 08:30 22:00 602 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 831 ฿ 12 ชั่วโมง 56 นาที 7 08:30 22:00 572 km
รถไฟ บ้านรังสิต - แม่ริม เชียงใหม่ - 11 ชั่วโมง 2 นาที 5 16:21 05:59 562 km
รถไฟ เทศบาลนครพิษณุโลก - แม่ริม เชียงใหม่ 772.82 ฿ 6 ชั่วโมง 52 นาที 3 01:49 01:49 257 km
รถไฟ ราชบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ - 16 ชั่วโมง 40 นาที 5 11:04 19:10 591 km
รถไฟ สระบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ - 16 ชั่วโมง 26 นาที 2 12:21 19:10 516 km
รถไฟ กาญจนบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 1,291 ฿ 14 ชั่วโมง 31 นาที 2 21:40 12:15 536 km
รถไฟ บ้านโป่ง - แม่ริม เชียงใหม่ - 15 ชั่วโมง 46 นาที 2 13:41 19:10 561 km
รถไฟ โพธาราม - แม่ริม เชียงใหม่ - 16 ชั่วโมง 39 นาที 4 12:22 15:40 574 km

เทศบาลนครหาดใหญ่


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 854.99 ฿ 16 ชั่วโมง 30 นาที 22 12:30 22:50 750 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 854.99 ฿ 16 ชั่วโมง 27 นาที 7 12:30 22:50 733 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 854.99 ฿ 17 ชั่วโมง 7 นาที 5 18:00 15:11 762 km
รถไฟ สุราษฎร์ธานี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 544.32 ฿ 4 ชั่วโมง 39 นาที 4 01:38 03:49 268 km
รถไฟ นครศรีธรรมราช - เทศบาลนครหาดใหญ่ 515.21 ฿ 2 ชั่วโมง 56 นาที 3 03:44 05:45 168 km
รถไฟ เทศบาลนครนครสวรรค์ - เทศบาลนครหาดใหญ่ - 21 ชั่วโมง 18 นาที 4 14:01 19:34 968 km
รถไฟ พระนครศรีอยุธยา - เทศบาลนครหาดใหญ่ - 17 ชั่วโมง 33 นาที 6 16:01 19:34 817 km
รถไฟ สระบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - 17 ชั่วโมง 58 นาที 3 15:59 19:34 838 km
รถไฟ กาญจนบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - 19 ชั่วโมง 14 นาที 6 14:12 16:15 784 km
รถไฟ ลพบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - 18 ชั่วโมง 49 นาที 5 15:00 19:34 866 km

ศรีราชา


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - ศรีราชา - 2 ชั่วโมง 34 นาที 4 13:45 14:16 80 km
รถไฟ ชลบุรี - ศรีราชา - 20 นาที 2 15:37 16:49 22 km
รถไฟ พัทยา - ศรีราชา - 25 นาที 3 21:14 23:26 27 km
รถไฟ สัตหีบ - ศรีราชา - 49 นาที 2 20:52 23:00 57 km
รถไฟ ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - 1 ชั่วโมง 8 นาที 3 15:02 15:59 59 km

ลำปาง


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - ลำปาง 891.52 ฿ 10 ชั่วโมง 24 นาที 8 18:10 20:32 516 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - ลำปาง 900.49 ฿ 10 ชั่วโมง 55 นาที 1 19:35 19:35 535 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - ลำปาง - 10 ชั่วโมง 26 นาที 2 19:35 20:32 505 km
รถไฟ ดอนเมือง - ลำปาง 891.52 ฿ 10 ชั่วโมง 31 นาที 2 19:35 20:23 501 km