• เที่ยวเดียว
  • ไป - กลับ

ค้นหาที่พัก

เวลาของรถไฟ
ประเทศไทย
flixbus
trenitalia
ouisncf
deutsche-bahn
blablacar
kayak
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ อุดรธานี - กรุงเทพ 271.99 ฿ 9 ชั่วโมง 5 นาที 6 07:31 20:20 475 km
รถไฟ ชลบุรี - กรุงเทพ - 2 ชั่วโมง 15 นาที 4 22:21 00:03 68 km
รถไฟ นครราชสีมา - กรุงเทพ 127.01 ฿ 5 ชั่วโมง 5 นาที 16 01:42 23:59 219 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ อุดรธานี - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 274 ฿ 9 ชั่วโมง 20 นาที 4 07:31 20:20 485 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ อุดรธานี - เทศบาลนครนนทบุรี 230.02 ฿ 9 ชั่วโมง 39 นาที 5 08:16 20:20 464 km
รถไฟ นครราชสีมา - เทศบาลนครนนทบุรี 110.99 ฿ 5 ชั่วโมง 21 นาที 10 00:15 23:59 211 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - อุดรธานี 271.99 ฿ 9 ชั่วโมง 6 08:20 20:45 475 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - อุดรธานี 728.99 ฿ 9 ชั่วโมง 7 นาที 2 08:20 20:00 464 km
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - อุดรธานี 54.99 ฿ 1 ชั่วโมง 23 นาที 1 15:32 15:32 108 km
รถไฟ กาญจนบุรี - อุดรธานี - 12 ชั่วโมง 46 นาที 2 21:40 10:30 514 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - ชลบุรี - 2 ชั่วโมง 13 นาที 4 13:45 14:16 68 km
รถไฟ ศรีราชา - ชลบุรี - 22 นาที 2 21:52 23:45 22 km
รถไฟ พัทยา - ชลบุรี - 53 นาที 3 21:14 23:26 49 km
รถไฟ สัตหีบ - ชลบุรี - 1 ชั่วโมง 15 นาที 2 20:52 23:00 78 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - นครราชสีมา 127.01 ฿ 4 ชั่วโมง 34 นาที 13 06:40 18:55 219 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - นครราชสีมา 114.99 ฿ 4 ชั่วโมง 48 นาที 10 05:45 20:49 223 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - นครราชสีมา 91 ฿ 4 ชั่วโมง 47 นาที 9 05:45 20:49 211 km
รถไฟ อุดรธานี - นครราชสีมา - 4 ชั่วโมง 42 นาที 8 12:55 21:48 281 km
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - นครราชสีมา 564.50 ฿ 12 ชั่วโมง 49 นาที 2 14:50 21:12 182 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - แม่ริม เชียงใหม่ 438.01 ฿ 12 ชั่วโมง 37 นาที 10 06:23 18:55 583 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 910.54 ฿ 16 ชั่วโมง 30 นาที 13 12:30 22:50 750 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 854.99 ฿ 16 ชั่วโมง 29 นาที 8 13:00 22:50 762 km
รถไฟ นครศรีธรรมราช - เทศบาลนครหาดใหญ่ 515.21 ฿ 2 ชั่วโมง 49 นาที 2 03:44 03:44 168 km
รถไฟ ลพบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - 18 ชั่วโมง 49 นาที 5 15:00 19:34 866 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - ศรีราชา - 2 ชั่วโมง 34 นาที 4 13:45 14:16 80 km
รถไฟ ชลบุรี - ศรีราชา - 20 นาที 2 15:37 16:49 22 km
รถไฟ พัทยา - ศรีราชา - 25 นาที 3 21:14 23:26 27 km
รถไฟ สัตหีบ - ศรีราชา - 49 นาที 2 20:52 23:00 57 km
รถไฟ ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - 1 ชั่วโมง 8 นาที 3 15:02 15:59 59 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - ลำปาง 801.93 ฿ 10 ชั่วโมง 57 นาที 15 06:00 20:23 516 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - ลำปาง - 11 ชั่วโมง 2 นาที 13 06:00 19:57 505 km