• การเดินทางออกไปด้านนอก
  • ไป - กลับ

ค้นหาที่พัก

เวลาของรถไฟ
ประเทศไทย
flixbus
trenitalia
ouisncf
deutsche-bahn
blablacar
kayak
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ อุดรธานี - กรุงเทพ 1,229 ฿ 8 ชั่วโมง 52 นาที 9 08:16 20:20 475 km
รถไฟ แม่ริม เชียงใหม่ - กรุงเทพ 641 ฿ 12 ชั่วโมง 23 นาที 10 06:30 18:00 583 km
รถไฟ เทศบาลนครหาดใหญ่ - กรุงเทพ 955 ฿ 17 ชั่วโมง 30 นาที 14 15:50 18:16 750 km
รถไฟ ลำปาง - กรุงเทพ - 10 ชั่วโมง 26 นาที 11 08:37 20:17 516 km
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - กรุงเทพ 1,169 ฿ 7 ชั่วโมง 48 นาที 10 08:52 21:49 390 km
รถไฟ พัทยา - กรุงเทพ 281.01 ฿ 4 ชั่วโมง 1 นาที 1 14:14 14:14 100 km
รถไฟ หัวหิน-ปราณบุรี - กรุงเทพ 392.99 ฿ 4 ชั่วโมง 33 นาที 25 01:37 16:23 144 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ พัทยา - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 281.01 ฿ 4 ชั่วโมง 1 นาที 1 14:14 14:14 80 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ อุดรธานี - เทศบาลนครนนทบุรี 230.02 ฿ 9 ชั่วโมง 11 นาที 5 19:59 20:20 464 km
รถไฟ นครราชสีมา - เทศบาลนครนนทบุรี - 4 ชั่วโมง 58 นาที 18 00:36 23:59 211 km
รถไฟ ยะลา - เทศบาลนครนนทบุรี 941.99 ฿ 19 ชั่วโมง 36 นาที 5 13:26 16:12 818 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - อุดรธานี 989.01 ฿ 8 ชั่วโมง 58 นาที 14 08:20 21:41 475 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - อุดรธานี 234.99 ฿ 9 ชั่วโมง 44 นาที 5 20:00 20:45 485 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - อุดรธานี 989.01 ฿ 9 ชั่วโมง 19 นาที 6 08:20 21:41 464 km
รถไฟ นครราชสีมา - อุดรธานี - 5 ชั่วโมง 40 นาที 1 16:00 16:00 281 km
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - อุดรธานี - 1 ชั่วโมง 29 นาที 2 05:22 15:32 108 km
รถไฟ ราชบุรี - อุดรธานี - 13 ชั่วโมง 10 นาที 3 09:44 12:53 536 km
รถไฟ กาญจนบุรี - อุดรธานี - 12 ชั่วโมง 46 นาที 2 21:40 10:30 514 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - ชลบุรี - 2 ชั่วโมง 13 นาที 4 13:45 14:16 68 km
รถไฟ ศรีราชา - ชลบุรี - 22 นาที 2 21:52 23:45 22 km
รถไฟ พัทยา - ชลบุรี - 53 นาที 3 21:14 23:26 49 km
รถไฟ สัตหีบ - ชลบุรี - 1 ชั่วโมง 15 นาที 2 20:52 23:00 78 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - นครราชสีมา 675 ฿ 4 ชั่วโมง 7 นาที 29 06:40 22:19 219 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - นครราชสีมา 115.99 ฿ 4 ชั่วโมง 42 นาที 11 05:45 21:30 223 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - นครราชสีมา - 4 ชั่วโมง 24 นาที 12 06:40 22:19 211 km
รถไฟ อุดรธานี - นครราชสีมา - 4 ชั่วโมง 42 นาที 8 12:55 21:48 281 km
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - นครราชสีมา - 12 ชั่วโมง 49 นาที 1 21:12 21:12 182 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - แม่ริม เชียงใหม่ 630.98 ฿ 12 ชั่วโมง 34 นาที 15 06:00 22:50 583 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 271.74 ฿ 12 ชั่วโมง 44 นาที 10 18:10 22:00 572 km
รถไฟ บ้านรังสิต - แม่ริม เชียงใหม่ - 11 ชั่วโมง 2 นาที 5 16:21 05:59 562 km
รถไฟ ราชบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ - 16 ชั่วโมง 40 นาที 5 11:04 19:10 591 km
รถไฟ สระบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ - 16 ชั่วโมง 26 นาที 2 12:21 19:10 516 km
รถไฟ กาญจนบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 1,291 ฿ 14 ชั่วโมง 31 นาที 2 21:40 12:15 536 km
รถไฟ บ้านโป่ง - แม่ริม เชียงใหม่ - 15 ชั่วโมง 46 นาที 2 13:41 19:10 561 km
รถไฟ โพธาราม - แม่ริม เชียงใหม่ - 16 ชั่วโมง 39 นาที 4 12:22 15:40 574 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 955 ฿ 16 ชั่วโมง 23 นาที 16 13:21 22:50 750 km
รถไฟ สระบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - 17 ชั่วโมง 58 นาที 3 15:59 19:34 838 km
รถไฟ กาญจนบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - 19 ชั่วโมง 14 นาที 6 14:12 16:15 784 km
รถไฟ ลพบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - 18 ชั่วโมง 49 นาที 5 15:00 19:34 866 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - ศรีราชา - 2 ชั่วโมง 34 นาที 4 13:45 14:16 80 km
รถไฟ ชลบุรี - ศรีราชา - 20 นาที 2 15:37 16:49 22 km
รถไฟ พัทยา - ศรีราชา - 25 นาที 3 21:14 23:26 27 km
รถไฟ สัตหีบ - ศรีราชา - 49 นาที 2 20:52 23:00 57 km
รถไฟ ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - 1 ชั่วโมง 8 นาที 3 15:02 15:59 59 km
การเดินทาง ราคาที่ดีที่สุด ระยะเวลาการเดินทาง การเดินทางต่อวัน ขาออกแรก ขาออกสุดท้าย ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - ลำปาง - 10 ชั่วโมง 27 นาที 19 06:00 20:32 516 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - ลำปาง 246 ฿ 11 ชั่วโมง 6 นาที 6 19:35 19:35 535 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - ลำปาง 664.39 ฿ 10 ชั่วโมง 17 นาที 9 08:30 20:32 505 km
รถไฟ ดอนเมือง - ลำปาง - 11 ชั่วโมง 3 นาที 8 06:00 20:23 501 km
Logo