|

เวลาของรถไฟ ประเทศไทย

คู่ค้าอย่างเป็นทางการ

กรุงเทพ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - กรุงเทพ 254.01 ฿ 46 นาที 77 05:45 22:50 20 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - กรุงเทพ 53.32 ฿ 47 นาที 130 01:35 22:50 12 km
รถไฟ อุดรธานี - กรุงเทพ 39.60 ฿ 8 ชั่วโมง 58 นาที 24 08:16 20:20 475 km
รถไฟ ชลบุรี - กรุงเทพ - 2 ชั่วโมง 15 นาที 4 22:21 00:03 68 km
รถไฟ นครราชสีมา - กรุงเทพ 112.21 ฿ 4 ชั่วโมง 39 นาที 113 00:15 23:59 219 km
รถไฟ หนองจิก - กรุงเทพ - 22 ชั่วโมง 27 นาที 4 14:34 17:10 772 km

อำเภอเมืองสมุทรปราการ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 232.09 ฿ 48 นาที 104 03:25 22:22 20 km
รถไฟ เทศบาลเมืองจันทบุรี - อำเภอเมืองสมุทรปราการ - - - - - 197 km
รถไฟ พัทยา - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 281.01 ฿ 4 ชั่วโมง 1 นาที 1 14:14 14:14 80 km
รถไฟ พระนครศรีอยุธยา - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 71.49 ฿ 2 ชั่วโมง 39 นาที 53 03:02 23:33 84 km
รถไฟ กาญจนบุรี - อำเภอเมืองสมุทรปราการ - - - - - 122 km

เทศบาลนครนนทบุรี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ อุดรธานี - เทศบาลนครนนทบุรี 286.01 ฿ 9 ชั่วโมง 37 นาที 7 08:16 20:20 464 km
รถไฟ แม่ริม เชียงใหม่ - เทศบาลนครนนทบุรี 299.14 ฿ 11 ชั่วโมง 52 นาที 13 12:30 18:00 572 km
รถไฟ เทศบาลนครหาดใหญ่ - เทศบาลนครนนทบุรี - 15 ชั่วโมง 48 นาที 4 15:30 18:45 762 km
รถไฟ ลำปาง - เทศบาลนครนนทบุรี - 10 ชั่วโมง 33 นาที 24 08:37 23:44 505 km
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - เทศบาลนครนนทบุรี - 5 ชั่วโมง 56 นาที 14 01:54 23:17 380 km

อุดรธานี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - อุดรธานี 288.24 ฿ 8 ชั่วโมง 44 นาที 36 08:20 22:19 475 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - อุดรธานี 291.50 ฿ 8 ชั่วโมง 31 นาที 14 14:20 22:19 464 km
รถไฟ แม่ริม เชียงใหม่ - อุดรธานี - - - - - 430 km
รถไฟ ลำปาง - อุดรธานี - - - - - 362 km
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - อุดรธานี - 1 ชั่วโมง 28 นาที 3 04:12 15:32 108 km
รถไฟ เทศบาลเมืองจันทบุรี - อุดรธานี - - - - - 539 km
รถไฟ กาญจนบุรี - อุดรธานี - 12 ชั่วโมง 46 นาที 2 21:40 10:30 514 km

ชลบุรี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ นครราชสีมา - ชลบุรี - - - - - 216 km
รถไฟ เทศบาลนครหาดใหญ่ - ชลบุรี - - - - - 709 km
รถไฟ พัทยา - ชลบุรี - 53 นาที 3 21:14 23:26 49 km
รถไฟ ภูเก็ต - ชลบุรี - - - - - 671 km
รถไฟ สุรินทร์ - ชลบุรี - - - - - 319 km
รถไฟ สุราษฎร์ธานี - ชลบุรี - - - - - 503 km
รถไฟ นครศรีธรรมราช - ชลบุรี - - - - - 559 km
รถไฟ ตรัง - ชลบุรี - - - - - 663 km

นครราชสีมา


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - นครราชสีมา 112.21 ฿ 4 ชั่วโมง 39 นาที 92 05:45 23:02 219 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - นครราชสีมา 414.98 ฿ 5 ชั่วโมง 34 นาที 43 05:45 23:52 223 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - นครราชสีมา 336 ฿ 4 ชั่วโมง 46 นาที 51 05:45 23:52 211 km
รถไฟ อุดรธานี - นครราชสีมา - 4 ชั่วโมง 41 นาที 7 06:06 21:48 281 km
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - นครราชสีมา - 2 ชั่วโมง 47 นาที 8 14:50 03:26 182 km

แม่ริม เชียงใหม่


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - แม่ริม เชียงใหม่ 275 ฿ 10 ชั่วโมง 43 นาที 83 00:17 23:42 583 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - แม่ริม เชียงใหม่ 831 ฿ 13 ชั่วโมง 7 นาที 6 08:30 22:00 602 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 271.74 ฿ 12 ชั่วโมง 36 นาที 12 08:30 22:00 572 km
รถไฟ บ้านรังสิต - แม่ริม เชียงใหม่ - 11 ชั่วโมง 4 นาที 5 16:21 05:59 562 km
รถไฟ เทศบาลนครพิษณุโลก - แม่ริม เชียงใหม่ 550 ฿ 7 ชั่วโมง 21 นาที 18 00:15 20:37 257 km
รถไฟ ราชบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ - 16 ชั่วโมง 40 นาที 5 11:04 19:10 591 km
รถไฟ สระบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ - 16 ชั่วโมง 26 นาที 2 12:21 19:10 516 km
รถไฟ กาญจนบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 1,291 ฿ 14 ชั่วโมง 31 นาที 2 21:40 12:15 536 km
รถไฟ บ้านโป่ง - แม่ริม เชียงใหม่ - 15 ชั่วโมง 46 นาที 2 13:41 19:10 561 km
รถไฟ โพธาราม - แม่ริม เชียงใหม่ - 16 ชั่วโมง 39 นาที 4 12:22 15:40 574 km

เทศบาลนครหาดใหญ่


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 308 ฿ 16 ชั่วโมง 14 นาที 38 12:30 22:50 750 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 941.28 ฿ 16 ชั่วโมง 10 นาที 5 13:00 15:10 762 km
รถไฟ นครราชสีมา - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 903 km
รถไฟ เทศบาลนครขอนแก่น - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 1080 km
รถไฟ นครศรีธรรมราช - เทศบาลนครหาดใหญ่ - 3 ชั่วโมง 7 นาที 5 02:39 05:45 168 km
รถไฟ เทศบาลเมืองจันทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 648 km
รถไฟ พระนครศรีอยุธยา - เทศบาลนครหาดใหญ่ - 17 ชั่วโมง 33 นาที 6 16:01 19:34 817 km
รถไฟ ชัยภูมิ - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 993 km
รถไฟ ลพบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - 18 ชั่วโมง 49 นาที 5 15:00 19:34 866 km
รถไฟ มหาสารคาม - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 1066 km

ศรีราชา


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - ศรีราชา - 2 ชั่วโมง 34 นาที 4 13:45 14:16 80 km
รถไฟ ชลบุรี - ศรีราชา - 20 นาที 2 15:37 16:49 22 km
รถไฟ พัทยา - ศรีราชา - 25 นาที 3 21:14 23:26 27 km
รถไฟ สัตหีบ - ศรีราชา - 49 นาที 2 20:52 23:00 57 km
รถไฟ ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - 1 ชั่วโมง 8 นาที 3 15:02 15:59 59 km

ลำปาง


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
รถไฟ กรุงเทพ - ลำปาง 376.23 ฿ 9 ชั่วโมง 52 นาที 63 00:31 22:59 516 km
รถไฟ อำเภอเมืองสมุทรปราการ - ลำปาง 697.40 ฿ 9 ชั่วโมง 50 นาที 14 01:35 22:50 535 km
รถไฟ เทศบาลนครนนทบุรี - ลำปาง 767.78 ฿ 9 ชั่วโมง 48 นาที 16 01:35 22:59 505 km
รถไฟ ดอนเมือง - ลำปาง 688.61 ฿ 9 ชั่วโมง 30 นาที 21 08:30 22:50 501 km