|

เวลาของเที่ยวบิน ประเทศไทย

คู่ค้าอย่างเป็นทางการ

กรุงเทพ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน อุดรธานี - กรุงเทพ 233.99 ฿ 1 ชั่วโมง 7 นาที 25 07:35 22:25 475 km
เที่ยวบิน แม่ริม เชียงใหม่ - กรุงเทพ 263.65 ฿ 1 ชั่วโมง 16 นาที 57 06:45 22:15 583 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครหาดใหญ่ - กรุงเทพ 367.85 ฿ 1 ชั่วโมง 32 นาที 47 06:30 22:00 750 km
เที่ยวบิน ลำปาง - กรุงเทพ 1,507.74 ฿ 1 ชั่วโมง 30 นาที 4 09:15 19:15 516 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครขอนแก่น - กรุงเทพ 210.62 ฿ 1 ชั่วโมง 4 นาที 27 08:30 21:10 390 km
เที่ยวบิน พัทยา - กรุงเทพ 1,739.51 ฿ 13 ชั่วโมง 58 นาที 48 18:00 23:15 100 km
เที่ยวบิน หัวหิน-ปราณบุรี - กรุงเทพ 3,194.97 ฿ 15 ชั่วโมง 30 นาที 19 16:50 16:50 144 km

อำเภอเมืองสมุทรปราการ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน อุดรธานี - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 1,654.68 ฿ 1 ชั่วโมง 5 นาที 4 12:10 02:15 485 km
เที่ยวบิน นครราชสีมา - อำเภอเมืองสมุทรปราการ - - - - - 223 km
เที่ยวบิน แม่ริม เชียงใหม่ - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 824.33 ฿ 1 ชั่วโมง 30 นาที 25 11:15 05:40 602 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครหาดใหญ่ - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 1,721.12 ฿ 1 ชั่วโมง 25 นาที 3 12:15 03:40 733 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครขอนแก่น - อำเภอเมืองสมุทรปราการ 1,677.78 ฿ 1 ชั่วโมง 10 12:00 03:15 397 km

เทศบาลนครนนทบุรี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน กรุงเทพ - เทศบาลนครนนทบุรี - - - - - 12 km
เที่ยวบิน อุดรธานี - เทศบาลนครนนทบุรี 1,149 ฿ 1 ชั่วโมง 4 นาที 15 12:10 04:20 464 km
เที่ยวบิน ชลบุรี - เทศบาลนครนนทบุรี - - - - - 75 km
เที่ยวบิน นครราชสีมา - เทศบาลนครนนทบุรี - - - - - 211 km
เที่ยวบิน แม่ริม เชียงใหม่ - เทศบาลนครนนทบุรี 741.87 ฿ 1 ชั่วโมง 14 นาที 25 11:15 01:30 572 km

อุดรธานี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน กรุงเทพ - อุดรธานี 233.99 ฿ 1 ชั่วโมง 7 นาที 26 06:00 20:10 475 km
เที่ยวบิน อำเภอเมืองสมุทรปราการ - อุดรธานี 1,721.12 ฿ 1 ชั่วโมง 5 นาที 6 11:40 02:10 485 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครนนทบุรี - อุดรธานี 1,556.18 ฿ 1 ชั่วโมง 4 นาที 7 19:15 03:05 464 km
เที่ยวบิน นครราชสีมา - อุดรธานี - - - - - 281 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครขอนแก่น - อุดรธานี 2,306.86 ฿ 11 ชั่วโมง 55 นาที 24 13:05 02:25 108 km
เที่ยวบิน ราชบุรี - อุดรธานี 1,050.90 ฿ 5 ชั่วโมง 31 นาที 18 11:55 21:10 536 km
เที่ยวบิน กาญจนบุรี - อุดรธานี - - - - - 514 km

ชลบุรี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน กรุงเทพ - ชลบุรี - - - - - 68 km
เที่ยวบิน ศรีราชา - ชลบุรี - - - - - 22 km
เที่ยวบิน พัทยา - ชลบุรี - - - - - 49 km
เที่ยวบิน สัตหีบ - ชลบุรี - - - - - 78 km
เที่ยวบิน ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี - - - - - 37 km

นครราชสีมา


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน กรุงเทพ - นครราชสีมา - - - - - 219 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครนนทบุรี - นครราชสีมา - - - - - 211 km
เที่ยวบิน แม่ริม เชียงใหม่ - นครราชสีมา - 9 ชั่วโมง 20 นาที 12 12:05 20:05 539 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครหาดใหญ่ - นครราชสีมา 3,190.52 ฿ 8 ชั่วโมง 30 นาที 1 04:30 13:00 903 km
เที่ยวบิน นครปฐม - นครราชสีมา - - - - - 256 km

แม่ริม เชียงใหม่


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน กรุงเทพ - แม่ริม เชียงใหม่ 458.70 ฿ 1 ชั่วโมง 16 นาที 56 05:10 20:25 583 km
เที่ยวบิน อำเภอเมืองสมุทรปราการ - แม่ริม เชียงใหม่ 2,173.73 ฿ 1 ชั่วโมง 27 นาที 25 11:10 05:40 602 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครนนทบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 1,645.32 ฿ 1 ชั่วโมง 17 นาที 25 12:05 05:40 572 km
เที่ยวบิน อุดรธานี - แม่ริม เชียงใหม่ 1,857.06 ฿ 1 ชั่วโมง 7 นาที 4 07:45 19:10 430 km
เที่ยวบิน นครราชสีมา - แม่ริม เชียงใหม่ - 8 ชั่วโมง 58 นาที 18 13:25 14:00 539 km
เที่ยวบิน เทศบาลเมืองจันทบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ - - - - - 764 km
เที่ยวบิน พระนครศรีอยุธยา - แม่ริม เชียงใหม่ 772.04 ฿ 6 ชั่วโมง 35 นาที 129 07:15 02:50 522 km
เที่ยวบิน Trat - แม่ริม เชียงใหม่ 5,648.55 ฿ 13 ชั่วโมง 25 นาที 4 15:10 22:05 820 km

เทศบาลนครหาดใหญ่


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน กรุงเทพ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 335.59 ฿ 1 ชั่วโมง 27 นาที 45 06:00 21:30 750 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครนนทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 2,220.09 ฿ 7 ชั่วโมง 50 นาที 25 12:00 03:20 762 km
เที่ยวบิน นครราชสีมา - เทศบาลนครหาดใหญ่ 3,451.57 ฿ 9 ชั่วโมง 41 นาที 16 13:25 23:25 903 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครขอนแก่น - เทศบาลนครหาดใหญ่ 1,319 ฿ 15 ชั่วโมง 23 นาที 100 08:30 21:10 1,080 km
เที่ยวบิน นครศรีธรรมราช - เทศบาลนครหาดใหญ่ 3,667.39 ฿ 13 ชั่วโมง 28 นาที 25 13:40 00:35 168 km
เที่ยวบิน เทศบาลเมืองจันทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 648 km
เที่ยวบิน พระนครศรีอยุธยา - เทศบาลนครหาดใหญ่ 2,051.73 ฿ 8 ชั่วโมง 24 นาที 25 12:00 00:05 817 km
เที่ยวบิน ชัยภูมิ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 1,941.60 ฿ 15 ชั่วโมง 32 นาที 166 12:00 02:15 993 km
เที่ยวบิน ลพบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 1,832.58 ฿ 8 ชั่วโมง 11 นาที 25 12:00 00:25 866 km
เที่ยวบิน มหาสารคาม - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 1,066 km

ลำปาง


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน กรุงเทพ - ลำปาง 1,247.43 ฿ 1 ชั่วโมง 33 นาที 4 07:15 17:05 516 km
เที่ยวบิน อำเภอเมืองสมุทรปราการ - ลำปาง 2,602.40 ฿ 1 ชั่วโมง 25 นาที 2 22:55 00:45 535 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครนนทบุรี - ลำปาง 2,436.27 ฿ 1 ชั่วโมง 25 นาที 2 22:55 00:45 505 km
เที่ยวบิน ดอนเมือง - ลำปาง 1,540.38 ฿ 1 ชั่วโมง 14 นาที 2 07:15 10:40 501 km