|

เวลาของเที่ยวบิน ประเทศไทย

คู่ค้าอย่างเป็นทางการ

กรุงเทพ


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน อำเภอเมืองสมุทรปราการ - กรุงเทพ - - - - - 20 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครนนทบุรี - กรุงเทพ - - - - - 12 km
เที่ยวบิน อุดรธานี - กรุงเทพ 202.84 ฿ 1 ชั่วโมง 8 นาที 27 11:55 22:25 475 km
เที่ยวบิน ชลบุรี - กรุงเทพ - - - - - 68 km
เที่ยวบิน นครราชสีมา - กรุงเทพ - - - - - 219 km
เที่ยวบิน หนองจิก - กรุงเทพ - - - - - 772 km

เทศบาลนครนนทบุรี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน กรุงเทพ - เทศบาลนครนนทบุรี - - - - - 12 km
เที่ยวบิน อุดรธานี - เทศบาลนครนนทบุรี 1,149 ฿ 1 ชั่วโมง 4 นาที 15 12:10 04:20 464 km
เที่ยวบิน ชลบุรี - เทศบาลนครนนทบุรี - - - - - 75 km
เที่ยวบิน นครราชสีมา - เทศบาลนครนนทบุรี - - - - - 211 km
เที่ยวบิน แม่ริม เชียงใหม่ - เทศบาลนครนนทบุรี 741.87 ฿ 1 ชั่วโมง 14 นาที 25 11:15 01:30 572 km

อุดรธานี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน กรุงเทพ - อุดรธานี 161.31 ฿ 1 ชั่วโมง 8 นาที 26 14:45 20:45 475 km
เที่ยวบิน อำเภอเมืองสมุทรปราการ - อุดรธานี 1,721.12 ฿ 1 ชั่วโมง 5 นาที 6 11:40 02:10 485 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครนนทบุรี - อุดรธานี 1,556.18 ฿ 1 ชั่วโมง 4 นาที 7 19:15 03:05 464 km
เที่ยวบิน นครราชสีมา - อุดรธานี - - - - - 281 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครขอนแก่น - อุดรธานี 1,571.15 ฿ 12 ชั่วโมง 24 นาที 62 13:05 03:40 108 km
เที่ยวบิน ราชบุรี - อุดรธานี 1,050.90 ฿ 5 ชั่วโมง 31 นาที 18 11:55 21:10 536 km
เที่ยวบิน กาญจนบุรี - อุดรธานี - - - - - 514 km

ชลบุรี


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน นครราชสีมา - ชลบุรี - - - - - 216 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครหาดใหญ่ - ชลบุรี 1,820.34 ฿ 8 ชั่วโมง 28 นาที 25 12:30 15:40 709 km
เที่ยวบิน พัทยา - ชลบุรี - - - - - 49 km
เที่ยวบิน ภูเก็ต - ชลบุรี 1,947.53 ฿ 4 ชั่วโมง 5 นาที 25 12:00 00:15 671 km
เที่ยวบิน สุรินทร์ - ชลบุรี - - - - - 319 km
เที่ยวบิน สุราษฎร์ธานี - ชลบุรี 1,211.46 ฿ 11 ชั่วโมง 28 นาที 25 13:00 00:30 503 km
เที่ยวบิน นครศรีธรรมราช - ชลบุรี 1,452.49 ฿ 11 ชั่วโมง 54 นาที 19 13:40 00:30 559 km
เที่ยวบิน ตรัง - ชลบุรี 1,502.18 ฿ 14 ชั่วโมง 32 นาที 14 15:50 00:30 663 km

นครราชสีมา


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน กรุงเทพ - นครราชสีมา - - - - - 219 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครนนทบุรี - นครราชสีมา - - - - - 211 km
เที่ยวบิน แม่ริม เชียงใหม่ - นครราชสีมา - 9 ชั่วโมง 20 นาที 12 12:05 20:05 539 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครหาดใหญ่ - นครราชสีมา 3,190.52 ฿ 8 ชั่วโมง 30 นาที 1 04:30 13:00 903 km
เที่ยวบิน นครปฐม - นครราชสีมา - - - - - 256 km

แม่ริม เชียงใหม่


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน กรุงเทพ - แม่ริม เชียงใหม่ 24.47 ฿ 1 ชั่วโมง 17 นาที 62 17:25 21:45 583 km
เที่ยวบิน อำเภอเมืองสมุทรปราการ - แม่ริม เชียงใหม่ 2,173.73 ฿ 1 ชั่วโมง 27 นาที 25 11:10 05:40 602 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครนนทบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 1,645.32 ฿ 1 ชั่วโมง 17 นาที 25 12:05 05:40 572 km
เที่ยวบิน บ้านรังสิต - แม่ริม เชียงใหม่ 2,504.13 ฿ 1 ชั่วโมง 16 นาที 25 11:10 05:40 562 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครพิษณุโลก - แม่ริม เชียงใหม่ 1,302.31 ฿ 10 ชั่วโมง 37 นาที 6 16:05 18:30 257 km
เที่ยวบิน ราชบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 1,018.27 ฿ 4 ชั่วโมง 5 นาที 141 11:10 04:30 591 km
เที่ยวบิน สระบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 719.39 ฿ 4 ชั่วโมง 31 นาที 168 07:00 05:15 516 km
เที่ยวบิน กาญจนบุรี - แม่ริม เชียงใหม่ 990.08 ฿ 3 ชั่วโมง 14 นาที 139 07:15 04:20 536 km
เที่ยวบิน บ้านโป่ง - แม่ริม เชียงใหม่ 1,662.38 ฿ 1 ชั่วโมง 16 นาที 25 11:10 05:40 561 km
เที่ยวบิน โพธาราม - แม่ริม เชียงใหม่ - - - - - 574 km

เทศบาลนครหาดใหญ่


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน กรุงเทพ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 192.45 ฿ 1 ชั่วโมง 26 นาที 45 09:20 21:05 750 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครนนทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 2,220.09 ฿ 7 ชั่วโมง 50 นาที 25 12:00 03:20 762 km
เที่ยวบิน นครราชสีมา - เทศบาลนครหาดใหญ่ 3,451.57 ฿ 9 ชั่วโมง 41 นาที 16 13:25 23:25 903 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครขอนแก่น - เทศบาลนครหาดใหญ่ 2,244.56 ฿ 1 ชั่วโมง 50 นาที 1 08:45 08:45 1080 km
เที่ยวบิน นครศรีธรรมราช - เทศบาลนครหาดใหญ่ 2,095.86 ฿ 12 ชั่วโมง 12 นาที 43 13:40 03:30 168 km
เที่ยวบิน เทศบาลเมืองจันทบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 648 km
เที่ยวบิน พระนครศรีอยุธยา - เทศบาลนครหาดใหญ่ 2,051.73 ฿ 8 ชั่วโมง 24 นาที 25 12:00 00:05 817 km
เที่ยวบิน ชัยภูมิ - เทศบาลนครหาดใหญ่ 1,941.60 ฿ 15 ชั่วโมง 32 นาที 166 12:00 02:15 993 km
เที่ยวบิน ลพบุรี - เทศบาลนครหาดใหญ่ 1,832.58 ฿ 8 ชั่วโมง 11 นาที 25 12:00 00:25 866 km
เที่ยวบิน มหาสารคาม - เทศบาลนครหาดใหญ่ - - - - - 1066 km

ลำปาง


การเดินทาง

ราคาที่ดีที่สุด

ระยะเวลาการเดินทาง

การเดินทางต่อวัน

ขาออกแรก

ขาออกสุดท้าย

ระยะทาง
เที่ยวบิน กรุงเทพ - ลำปาง 1,504.04 ฿ 1 ชั่วโมง 29 นาที 4 11:05 17:05 516 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครนนทบุรี - ลำปาง 2,436.27 ฿ 1 ชั่วโมง 25 นาที 2 22:55 00:45 505 km
เที่ยวบิน อุดรธานี - ลำปาง 3,080.01 ฿ 20 ชั่วโมง 45 นาที 6 09:55 18:55 362 km
เที่ยวบิน นครราชสีมา - ลำปาง - - - - - 462 km
เที่ยวบิน เทศบาลนครขอนแก่น - ลำปาง 2,763.33 ฿ 6 ชั่วโมง 55 นาที 5 09:05 12:20 410 km
เที่ยวบิน ระยอง - ลำปาง 6,683.62 ฿ 17 ชั่วโมง 28 นาที 11 12:10 15:50 652 km
เที่ยวบิน เทศบาลเมืองจันทบุรี - ลำปาง - - - - - 691 km