ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป (GTC) สำหรับการใช้งานพอร์ทัล Virail

1. ทั่วไป

(1) Virail GmbH, Winsstraße 15, 10405 เบอร์ลิน, ประเทศเยอรมนี (ต่อไปเรียกว่า "virail") ให้บริการอินเทอร์เฟซเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ให้บริการทางการค้าและส่วนตัว (ต่อไปเรียกว่า "ผู้ให้บริการ") สามารถนำการขนส่ง (โดยรถไฟ รถบัส การเดินทางด้วยเครื่องบิน และการเดินทางร่วมกันโดยรถยนต์) ไปยังฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์การจองของผู้ให้บริการต่าง ๆ ผู้ใช้ที่ต้องการหาที่พัก (ต่อไปเรียกว่า "ผู้ใช้") จะได้รับการเข้าถึงฐานข้อมูลนี้ผ่านทาง www.virail.co.th และ/หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ดำเนินการโดย Virail และถูกนำไปสู่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการทางการค้าเพื่อดำเนินกระบวนการจอง

(2) เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ควบคุมการใช้ฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Virail ที่กล่าวมาและรวมถึงการเข้าถึงจากเว็บไซต์โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชัน (แอป) ที่พัฒนาโดย Virail รวมถึงพอร์ทัลหรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์มือถือที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้เฉพาะ; Virail ปฏิเสธการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางเลือกใด ๆ ที่ถูกใช้บังคับโดยผู้ใช้

(3) การใช้งานของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย Virail และฐานข้อมูลที่ให้บริการ (เว็บไซต์ของเรา) ได้รับอนุญาตเฉพาะเพื่อการใช้ส่วนตัว เป็นการใช้เชิงพาณิชย์ของเว็บไซต์ของเราถูกห้ามโดยชัดเจน เว็บไซต์ของเราไม่ควรถูกใช้สำหรับการจองเท็จ เท็จ หรือการจองแบบสเปกูลเทติว เช่นเดียวกับการจองเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต โดยการใช้เว็บไซต์ของเราคุณยืนยันว่าคุณจะไม่ทำการกระทำและมาตรการต่อไปนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก Virail:

Virail ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติ ระงับ หรือ จำกัด การเข้าถึงสู่ส่วนทั้งหมดหรือส่วนเฉพาะของเว็บไซต์ของเราตามดุลดานของเราเป็นไปตามที่เราตัดสินใจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและยกเว้นความรับผิดชอบใด ๆ

2. บริการของ Virail สำหรับผู้ใช้

(1) Virail ให้บริการฟังก์ชันการค้นหาที่เป้าหมายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดจากฐานข้อมูลแล้วส่งผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นหรือนำผู้ใช้ไปสู่การติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง ดังนั้น Virail ไม่ใช่ผู้ให้บริการบริการสำหรับเว็บไซต์เหล่านี้ เฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการของ Virail ไม่ทำให้เกิดสัญญาการเดินทางแพ็คเกจกับ Virail ในทางของ พ. 651a ของรัฐบัญญัติเยอรมนี (BGB) (รหัสพาณิชย์เยอรมนี)

(2) เมื่อการค้นหาคืนผลลัพธ์มากมาย ผลลัพธ์ที่แสดงจะถูก จำกัด ไว้ที่จำนวนเฉพาะเพื่อรักษาความสามารถในการค้นหา

(3) ผู้ใช้สามารถใช้ฐานข้อมูลของ Virail ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

(4) Virail แนะนำว่าข้อเสนอที่โพสต์โดยผู้ให้บริการอาจมีการคณะเดินทางในกรณีที่มีสัญญาการจองที่ประสบความสำเร็จ วิธีที่สัญญานี้ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการเกิดขึ้นและเนื้อหาในสัญญาดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างฝ่ายสองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

(5) Virail อาจอนุญาตให้บริการของมันถูกให้บริการโดยบุคคลที่สาม

(6) เนื่องจาก Virail ให้บริการฟรี ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายหรือการบังคับสัญญา Virail ขัดสิทธิ์ในการยกเลิกข้อเสนอได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และมิให้ความรับผิดชอบใด ๆ

3. Virail ไม่รับผิดชอบในสิ่งเสนอหรือสัญญาการจองที่เกิดขึ้นต่อมา

(1) Virail เป็นผู้ให้บริการทางเทคนิคเท่านั้น โดยให้ฟังก์ชันการค้นหาข้อเสนอที่เหมาะสมเท่านั้น Virail จะไม่เผยแพร่ข้อเสนอของตัวเองบนเว็บไซต์ที่กล่าวมา และ Virail ไม่รับผิดชอบใดๆ ในข้อเสนอที่จัดทำ ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบเดียวสำหรับข้อเสนอทั้งหมดบนเว็บไซต์ที่กล่าวมาและเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงโดย Virail รวมถึงคำอธิบายความประสงค์ที่เกี่ยวข้อง Virail ไม่รับผิดชอบใดๆ ในสิ่งเท็จใดๆ สำหรับความถูกต้องหรือความทันสมัยของข้อมูลที่จัดทำโดยผู้ให้บริการโดยเฉพาะเมื่อข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

(2) สัญญาหรือตั๋วการจองใดๆ มีอยู่เฉพาะระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้งาน Virail ได้รับการยกเว้นจากการจัดระเบียบสัญญาใดๆ ข้อตกลงหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่มีอยู่ระหว่างผู้ใช้และตัวแทนการจองจากภายนอก การจองจะถูกควบคุมโดยเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไปของผู้ให้บริการหรือหน่วยงานขนส่งโดยเฉพาะเรื่องการยกเลิกและการถอนคำขอ ผู้ให้บริการการจองหรือหน่วยงานขนส่งยังคงเป็นจุดติดต่อเดียวสำหรับการจองและกระบวนการชำระเงินรวมถึงคำถามที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ Virail ไม่สามารถให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

(3) ย่อหน้าก่อนหน้า (1) และ (2) ยังคงมีผลอยู่เมื่อและถ้า Virail รับข้อมูลการจองหรือการสอบถามเรื่องการจองหรือข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เพื่อการส่งข้อมูลการจองหรือการสอบถามเรื่องการจองไปยังผู้ให้บริการ (ตัวอย่างเช่นในขอบเขตของการจองแบบด่วนหรือแบบฟอร์มสอบถาม)

(4) ข้อเสนอจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องผ่านอินเทอร์เฟซเทคนิค

4. ราคา

(1) ราคาที่ระบุในข้อเสนอหรือข้อเสนอจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการและแจ้ง Virail อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวัน

(2) ราคาข้อเสนอหมายถึง ราคาสุดท้ายสำหรับที่พัก อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบในการตรวจสอบความเหมาะสมและความแม่นยำของราคานั้นอยู่กับผู้ให้บริการ แม้ว่า Virail จะพยายามนำเสนอราคารวมทั้งหมด ค่าบริการเพิ่มเติมอาจถูกเรียกเก็บโดยเว็บไซต์จองของผู้ให้บริการ

5. ความรับผิดชอบ

(1) Virail เป็นผู้ให้บริการบริการเทคนิคเท่านั้น ที่อนุญาตให้ค้นหาข้อเสนอที่เหมาะสม Virail จะไม่เผยแพร่ข้อเสนอของตัวเองบนเว็บไซต์ที่กล่าวมา และ Virail ไม่รับผิดชอบในข้อเสนอใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่กล่าวมาและบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ลิงค์โดย Virail รวมถึงคำให้การของทางที่เกี่ยวข้อง Virail ไม่รับผิดชอบในสิ้นสุดในสิ้นสุดความถูกต้องหรือความเคลื่อนไหวของข้อมูลที่ผู้ให้บริการโพสต์โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์มือถือ

(2) สัญญาหรือตั๋วใด ๆ มีอยู่เฉพาะระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้งานเท่านั้น Virail ได้รับการยกเว้นจากการควบคุมสัญญาใด ๆ หรือการเคลียร์ข้อมูลที่มีอยู่ระหว่างผู้ใช้งานและตัวแทนจองภายนอกใด ๆ การจองจะถูกควบคุมเฉพาะโดยเงื่อนไขทั่วไปและเงื่อนไขของผู้ให้บริการบริการหรือสายการบริการโดยเฉพาะเรื่องการยกเลิกและการถอน ผู้ให้บริการจองหรือสายการบริการยังคงเป็นจุดติดต่อเดียวสำหรับกระบวนการจองและชำระเงิน รวมถึงคำถามที่เกี่ยวข้องกับสัญญานั้น Virail ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้

(3) ย่อหน้าก่อนหน้า (1) และ (2) ยังมีผลอยู่ในกรณีที่ Virail จับจองหรือสอบถามเรื่องการจองหรือข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตนเอง เพื่อการส่งมอบการจองหรือสอบถามไปยังผู้ให้บริการ (เช่นภายในขอบเขตของการจองแบบด่วนหรือแบบแบบฟอร์มการสอบถาม)

(4) ข้อเสนอถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องผ่านอินเทอร์เฟซทางเทคนิค

6. ความเป็นส่วนตัว

(1) Virail ให้ความสำคัญสูงสุดในการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Virail

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกให้ ประมวลและใช้งานเฉพาะโดยความยินยอมของผู้ใช้หรือในกรณีที่การเก็บรวบรวม ประมวลผลหรือใช้งานข้อมูลเหล่านี้ได้ตามกฎหมาย

7. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป (GTC)

(1) Virail ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง GTC โดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสมอย่างน้อย 6 สัปดาห์ ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงใด ๆ Virail จะประกาศเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์และระบุวันที่เปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีผลบังคับใช้

(2) หากผู้ใช้ไม่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ภายใน 6 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ประกาศ Virail จะถือว่า GTC ที่แก้ไขแล้วได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนเรื่องนี้ในประกาศการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข.

8. เงื่อนไขสุดท้าย

(1) ใช้กฎหมายของสาธารณรัฐแห่งเยอรมนี เว้นแต่การสั่งห้ามเวลาขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) สถานที่ดำเนินงานและศาลที่รับฟังคดีทุกคดีที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้กับผู้ประกอบการ นิติบุคคลในสิทธิของธนาคารหรือหน่วยงานของรัฐคือเบอร์ลิน

(2) โปรดทราบว่าถึงแม้บริการของเรารวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้จะถูกเสนอและอธิบายในภาษาอังกฤษ ในกรณีใด ๆ ถ้าเกิดความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันเยอรมัน เวอร์ชันเยอรมันจะมีความสำคัญเสมอ คุณสามารถดูเวอร์ชันเยอรมันได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: www.virail.de/v/geschaeftsbedingungen

(3) หากหนึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้เป็นโมฆะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของส่วนที่เหลือของสัญญา.

Virail GmbH ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ White Label

1. บทนำ

Virail GmbH - ร่วมกับบริการการค้นหาแบบเมตาผ่านการรวมรวมของพันธมิตร - อาจยังอนุญาตให้ลูกค้าจองบริการขนส่งของบุคคลที่สามผ่านการใช้บริการพันธมิตรบุคคลที่สามผ่าน "White Label Solution" หรือผลิตภัณฑ์ทางเลือก โดยใช้ผลิตภัณฑ์เช่นนี้ ลูกค้าสามารถจองผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตได้ผ่านพันธมิตร White Label บน Virail locale หรือเว็บไซต์ Virail ใด ๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เฉพาะเจาะจงสำหรับบริการที่ Virail และพันธมิตร White Label ของ Virail ให้บริการ ดังนั้น เขาสามารถจะบอกเจ้าของงานและการใช้งานของระบบ White Label, ความรับผิดชอบของพันธมิตร White Label และผู้ให้บริการที่ให้บริการขนส่ง

2. การใช้บริการ

2.1 บริการขนส่งทางบก

Virail ไม่ให้บริการขนส่งใด ๆ ให้แก่ลูกค้า ผู้ให้บริการคือฝ่ายเดียวที่ให้บริการขนส่งและรับผิดชอบในการออกตั๋ว และเงื่อนไขและสัญญาในการขนส่งและออกตั๋ว ในส่วนใหญ่

Virail ไม่ใช่พาร์ทเนอร์สัญญาสำหรับการออกตั๋วเนื่องจากเรื่องนี้จะถูกจัดการโดยพาร์ทเนอร์ White Label ดังนั้น Virail ไม่รับผิดชอบต่อสัญญาเช่นนี้

ดังนั้น ลูกค้าตระหนักถึงการออกตั๋วและรายการที่เกี่ยวข้องเช่นการจองที่นั่ง เที่ยวทางอื่น ๆ และการอัพเกรด ดังนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข ("T&C) ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและลูกค้าจะต้องยอมรับเมื่อจองกับผู้ให้บริการนั้นผ่านแพลตฟอร์ม White Label

2.2 การกำหนดของแพลตฟอร์ม White Label

แพลตฟอร์ม White Label ให้บริการโดยคู่ค้าบุคคลที่สามที่มีชื่อ Distribusion Technologies GmbH), ที่มีบริษัทในเยอรมนี (ต่อไปจะเรียกว่า "Distribusion") Distribusion พัฒนาและดำเนินระบบกระจายส่งทั่วโลก (GDS) สำหรับบัตรขนส่งทางบกซึ่งรวมถึงการจัดหาเนื้อหาขนส่งทางบก การจัดหาเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มเพื่อการชำระเงินของลูกค้า การประมวลผล การชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน

Virail ใช้บริการของ Distribusion เพื่อให้บริการ "แพลตฟอร์ม White Label'' ให้แก่ลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการจองบัตรของผู้ให้บริการ ดังนั้น Distribusion จัดหาเนื้อหาทางเทคนิคและประมวลผลการจองของลูกค้าเพื่อให้บัตรขายได้ ในฐานะพาร์ทเนอร์ทางเทคนิค Distribusion ไม่รับผิดชอบในการขอความช่วยเหลือหรือคำถามจากลูกค้า ในกรณีที่มีคำถามหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการชำระเงินหรือปัญหาในการทำธุรกรรม คำร้องเรียนเหล่านี้จะถูกส่งถึง Virail ซึ่งจะส่งคำร้องเรียนให้กับ Distribusion ต่อไป

2.3 ข้อมูลที่ให้มา

ลูกค้าต้องรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้มาเป็นความจริง ถูกต้อง และอัปเดตในระหว่างการใช้แพลตฟอร์ม White Label Virail และ/หรือผู้ให้บริการของ Virail ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่ส่งโดยลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการความโปร่งใสและการตรวจจับการฉ้อโกง

ลูกค้ายังต้องรับผิดชอบต่อผลสืบเนื่องและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ในการส่งข้อมูลนี้ระหว่างกระบวนการจองลูกค้าควรทราบว่าพวกเขากำลังดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (T&C) ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถเข้าถึงได้ขณะจองกับผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม White Label

3. ราคาและการชำระเงิน

3.1 ราคาและค่าธรรมเนียม

ข้อเสนอของผู้ให้บริการ White Label ถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการหรือพันธมิตรเป็นผู้มีอำนาจควบคุม Virail ไม่รับผิดชอบในการกำหนดราคาโดยผู้ให้บริการ หากลูกค้ามีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับราคาควรติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

ลูกค้าอาจพบราคาที่แตกต่างกันที่แสดงสำหรับข้อเสนอ นี้เป็นเพราะใช้แคชเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลการค้นหาและ/หรือหน้าที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และการแปลงสกุลเงินเพื่อสะท้อนราคาในหลายสกุลเงิน แคชถูกใช้เพื่อให้ผลลัพธ์แสดงผลเร็วขึ้นสำหรับลูกค้าเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ ในขณะเดียวกันยังจำกัดการโหลดในระบบของพันธมิตร

โซลูชัน White Label ซึ่งให้บริการด้านการชำระเงินจะแสดงราคาที่ถูกต้องสำหรับการจองในสกุลเงินที่เลือกและ/หรือสามารถจองได้

การแสดงราคาในสกุลเงินโดย Virail ไม่ให้ความมั่นใจว่าข้อเสนอสามารถจองในสกุลเงินนั้นได้ การจองสกุลเงินที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับคู่ค้าของโซลูชัน White Label Partner

3.2 การชำระเงิน

Distribusion - ในฐานะคู่ค้าในโซลูชัน White Label - ยังจะทำหน้าที่เป็นคู่ค้าร่วมกับผู้ให้บริการ หากคุณมีข้อร้องเรียนและ/หรือคำถามเกี่ยวกับการชำระเงินของข้อเสนอผ่าน SoluWhite Label Solution นี้ คุณควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Virail ซึ่งจะส่งข้อร้องเรียนและ/หรือคำถามของคุณไปยัง Distribusion

เมื่อซื้อข้อเสนอบนแพลตฟอร์ม White Label ลูกค้าจะต้องชำระเงินให้กับผู้ออกบัตร โดยที่ลูกค้าซื้อบัตรจากผู้ให้บริการ หากเกี่ยวข้อง ลูกค้ายังต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมนอกจากราคาบัตร ( "ค่าบริการ") ค่าบริการจะแสดงให้ลูกค้าเห็นก่อนที่จะจองบัตรและแยกออกจากราคาข้อเสนอ

ค่าบริการจะให้บริการลูกค้าด้วยบริการลูกค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่ Virail ให้ ดังนั้นค่าบริการจะไม่สามารถขอคืนได้หลังจากที่มีการดำเนินการซื้อขายแล้ว

หากคุณต้องการยกเลิกหรือแก้ไขข้อเสนอของผู้ให้บริการ White Label ที่คุณจองไว้แล้ว โปรดอ้างอิงส่วนที่เกี่ยวข้องและ/หรือ Virail FAQs

3.3 วิธีการชำระเงิน

ข้อเสนอของผู้ให้บริการ White Label บนแพลตฟอร์ม White Label อาจมีการอัปเดตได้ทุกเมื่อเพื่อรวมหรือยกเลิกวิธีการชำระเงิน วิธีการชำระเงินปัจจุบันมีดังนี้:

หากการชำระเงินเป็นผ่านบัตรเครดิตหรือ Google Pay บัญชีของลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อการจองเสร็จสิ้น ชื่อผู้ถือบัตรและรายละเอียดของบัตรเครดิตจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการการชำระเงิน Adyen ที่ Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย Distribusion

4. นโยบายการยกเลิก

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกและ/หรือแก้ไขบริการโดยผู้ให้บริการ ลูกค้ามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่ใช้บังคับและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่สามารถเรียกร้องจากผู้ให้บริการเงินคืนที่จ่ายและ/หรือสิทธิ์อื่น ๆ ตามกฎหมายดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับนี้ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ วิไรลไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบในการคืนเงินใด ๆ หรือความเสียหายและ/หรือขาดทุนหรือการจัดองค์กรบริการขนส่งทางเลือก หากผู้ใช้ต้องการให้แน่ใจว่าสิทธิ์ที่พวกเขามีเมื่อจองกับผู้ให้บริการ ควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการและ/หรือติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกข้อเสนอที่จองผ่านแพลตฟอร์ม White Label สิทธิ์การยกเลิกขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่ลูกค้าจองข้อเสนอกับเขา ในกรณีที่ลูกค้าขอคืนเงิน ค่าบริการ (หากมี) ยังคงถูกเก็บไว้โดย Virail สำหรับการให้บริการของตน

หากผู้ให้บริการอนุญาตให้ยกเลิก/แก้ไขตั๋วที่จองออนไลน์ การแก้ไขที่ทำขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ลิงก์อาจถูกให้แก่ลูกค้าเพื่ออนุญาตให้ทำการแก้ไขการจอง (การยกเลิก/แก้ไข) เรื่องข้อเสนอ หากไม่มีลิงก์ที่ให้ ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Virail เพื่อช่วยในการจัดการข้อเสนอที่จองไว้ที่อนุญาตให้คืนเงินหรือแก้ไขและหรือการจองไว้ เมื่อเวลาของการจองได้ระบุไว้ ในกรณีที่ลูกค้าจองตั๋วที่ไม่สามารถคืนเงินหรือแก้ไขได้ Virail และพาร์ทเนอร์ White Label ("Distribusion") จะไม่สามารถให้บริการเหล่านี้ตามสิทธิ์ที่จองไว้

5. ข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บริบทของการใช้งานโดยลูกค้าบนแพลตฟอร์ม White Label วิไรลและ/หรือ Distribusion อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่ผู้ใช้ให้มา ในการใช้แพลตฟอร์ม ลูกค้ารับรู้และยอมรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนโดยวิไรลและ/หรือ Distribusion ที่เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อบังคับในนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์ม White Label

6. การใช้แพลตฟอร์ม White Label

วิไรล อนุญาตให้ลูกค้าใช้แพลตฟอร์ม White Label และบริการเป็นสิทธิ์ไม่สมใจ ส่วนตัวและไม่สามารถโอนไปใช้ใครอื่น ๆ ได้ สำหรับการใช้ส่วนตัวและใช้ส่วนบุคคลของลูกค้าในวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม White Label และบริการ

ลูกค้าห้ามทำการใช้งานหรือใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม White Label และบริการและเนื้อหาของพวกเขาในทางอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก Virail โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกค้าห้ามทำการ:

ใช้แพลตฟอร์ม White Label เพื่อการใช้งานทางพาณิชย์หรือแนวทางการทำกำไรใด ๆ; ทำการคัดลอก ปรับเปลี่ยน ประสาน กระจาย การแสดงและการเผยแพร่แพลตฟอร์ม White Label บริการและเนื้อหาอื่น ๆ นอกจากที่ได้รับอนุญาตโดยชี้แจงจาก Virail ในลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบและสร้างรหัสผ่านของแพลตฟอร์ม White Label หรือบริการหรือ คัดลอกหรือพยายามคัดลอก (เช่นโดยใช้หุ่นยนต์ที่ทำการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือสำรวจข้อมูลที่คล้ายกันและ/หรือการดึงข้อมูลด้วยวิธีการ "สแกนหน้าจอ") ข้อมูลของแพลตฟอร์ม White Label

7. บทบาทของ Virail

Virail ในฐานะตัวกลางให้สิทธิแก่ลูกค้าในการเปรียบเทียบบริการขนส่งก่อนที่จะเสร็จสิ้นธุรกรรมผ่านทาง (a) การเปลี่ยนเส้นทางไปยังพันธมิตร หรือ (b) ผ่านแพลตฟอร์ม White Label ที่ให้โดย Distribusion ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ที่นี่เกี่ยวข้องกับ (b) และการเสร็จสิ้นธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม White Label ในกรณีนี้ Virail ในรายใหญ่ไม่ใช่พาร์ทเนอร์สัญญาในที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอส่วนใหญ่ของ White Label ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นบริการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ ในการยอมรับข้อกำหนดของ White Label ลูกค้ายอมรับและเข้าใจว่า Virail ไม่ใช่ฝ่ายในข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและ Carrier

Virail ไม่ให้บริการขนส่งใด ๆ และไม่ทำหน้าที่เป็น Carrier Virail ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าและ Carrier ผ่านแพลตฟอร์ม White Label ของ Distribusion Virail ไม่สามารถถูกถือว่ารับผิดชอบในการบริการขนส่งที่ Carrier ให้บริการและบริการที่มีในแพลตฟอร์ม White Label ที่ให้โดย Distribusion รายการต่อไปนี้แต่ไม่จำกัดในรายการ Virail ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับ;

8. การดำเนินการ ความพร้อม และความสามารถของแพลตฟอร์ม

Virail จะพยายามให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์ม White Label สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บางครั้งแพลตฟอร์มอาจถูกระงับชั่วคราวหรือครบถ้วนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เช่นการดูแลรักษา การย้ายข้อมูล การอัปเดต การเปลี่ยนแปลงด้านการดำเนินการหรือข้อกำหนดทางเทคนิคเกี่ยวกับแพลตฟอร์มหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่อาจจำกัดการใช้งานและการเข้าถึง

Virail ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือระงับการใช้งานชั่วคราวหรือถาวร ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงการเข้าถึงแพลตฟอร์ม White Label หรือคุณสมบัติของมัน

9. กฎหมายและอำนาจศาลยุติธรรม

ข้อตกลงในหนังสือเงื่อนไข White Label เขียนเป็นภาษาอังกฤษและเป็นไปตามกฎหมายเยอรมัน หนังสือเงื่อนไขอาจถูกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสถานที่ของ Virail ในทุกกรณีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องคือสำเนาเวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับและยังมีผลตามกฎหมายเยอรมัน สถานที่พิจารณาคดีคือเบอร์ลิน

10. ข้อมูลติดต่อ

บริษัทที่ควรติดต่อจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของคำถาม:

หากลูกค้าได้จองตั๋วที่ไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงได้ Virail จะไม่สามารถให้การคืนเงินได้

Virail GmbH ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ เงื่อนไขและข้อตกลง

บทนำ

Virail GmbH - ร่วมกับบริการค้นหาแบบรวมข้อมูลจากหลายพันธมิตร - อาจอนุญาตให้ลูกค้าจองบริการขนส่งจากบุคคลที่สามผ่านแพลตฟอร์มชำระเงินภายใน ซึ่ง Virail ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ โดยใช้แพลตฟอร์มนี้ ลูกค้าสามารถซื้อและรับตั๋วโดยตรงจาก Virail GmbH

 

เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้เฉพาะเจาะจงสำหรับบริการที่ Virail และโซลูชันตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ของมันให้บริการ

การใช้บริการ

บริการขนส่ง

Virail ไม่ได้เสนอบริการขนส่งใดๆ ให้กับลูกค้า บริษัทขนส่งเป็นผู้เดียวที่ให้บริการขนส่งและรับผิดชอบในการออกตั๋ว รวมถึงเงื่อนไขและสัญญาการขนส่งและการออกตั๋ว ในกรณีส่วนใหญ่ Virail ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนสัญญาในการออกตั๋วเนื่องจากเป็นหน้าที่ของบริษัทขนส่ง ในกรณีนี้ Virail จึงไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อสัญญาดังกล่าว

 

ดังนั้น ลูกค้าจึงตระหนักว่าการออกตั๋วและรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจองที่นั่ง กระเป๋าเดินทาง และการอัพเกรด จึงต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทขนส่งที่เกี่ยวข้องที่ลูกค้าทำการจอง และถือว่ายอมรับเมื่อทำการจองผ่านแพลตฟอร์มจ่ายเงินของเรา

ข้อมูลที่ให้มา

ลูกค้าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันในขณะที่ซื้อตั๋วผ่านแพลตฟอร์มชำระเงินของ Virail บริษัท Virail และ/หรือผู้ให้บริการของเรามีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลที่โปร่งใสและตรวจจับการฉ้อโกง

 

ลูกค้ายังต้องรับผิดชอบต่อผลและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ขณะส่งข้อมูลนี้ในระหว่างกระบวนการจอง ลูกค้าควรตระหนักว่าพวกเขากำลังดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการซึ่งสามารถเข้าถึงได้ระหว่างกระบวนการจอง

ราคาและการชำระเงิน

ราคา

Virail ไม่รับผิดชอบต่อราคาที่กำหนดโดยผู้ให้บริการขนส่ง หากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับราคา พวกเขาควรติดต่อผู้ให้บริการขนส่งโดยตรง

 

ลูกค้าอาจพบราคาที่แตกต่างกันสำหรับข้อเสนอที่แสดงในหน้าผลลัพธ์ สาเหตุเกิดจากการใช้การเก็บข้อมูลแบบแคชเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการค้นหาและ/หรือหน้าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และการแปลงสกุลเงินเพื่อสะท้อนราคาในสกุลเงินต่างๆ การใช้การเก็บข้อมูลแบบแคชช่วยให้สามารถนำเสนอผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ พร้อมทั้งลดภาระการใช้ระบบของพาร์ทเนอร์

 

ราคาที่แสดงในหน้าชำระเงินคือ ‘ราคาสด’ ที่ให้มาโดยพาร์ทเนอร์บุคคลที่สาม และเป็นราคาที่ลูกค้าจะต้องชำระ ลูกค้าต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการขนส่งและ Virail ก่อนทำการซื้อตั๋ว ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงยอมรับความรับผิดชอบต่อการซื้อของตนและยอมรับนโยบายการคืนเงินและการแก้ไขของผู้ให้บริการขนส่งเมื่อเสร็จสิ้นการซื้อ

ค่าธรรมเนียม

ค่าบริการ

สำหรับค่าบริการ Virail จะให้บริการลูกค้าและผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ด้วย เนื่องจากเหตุนี้ ค่าบริการจึงไม่สามารถคืนได้เมื่อมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นแล้ว ค่าบริการจะถูกแสดงแยกต่างหากในระหว่างกระบวนการชำระเงินและอาจแตกต่างกันไปตามตั๋วที่ซื้อ

ค่าธรรมเนียมการประมวลผลบัตร

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประมวลผลบัตรเพิ่มเติมสำหรับการใช้วิธีการชำระเงินและ/หรือสกุลเงินบางอย่าง ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่สามารถคืนได้และจะถูกตรวจพบโดยอัตโนมัติระหว่างการชำระเงิน และจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องหากมีค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

เช่นเดียวกับการซื้อตั๋ว ธุรกรรมอาจทำให้เกิดค่าธรรมเนียมการประมวลผลบัตรเพื่อคืนเงินสำหรับตั๋ว ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกตรวจจับและหักออกโดยอัตโนมัติระหว่างการคืนเงิน

การชำระเงิน

ในระหว่างกระบวนการชำระเงิน จะมีการขอให้ลูกค้ายืนยันข้อกำหนดและเงื่อนไขของทั้ง Virail และผู้ให้บริการที่ลูกค้าเลือก ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีให้บริการบนหน้าชำระเงินและสามารถดูได้โดยตรง บนหน้านี้ ลูกค้ายังจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของผู้ให้บริการด้วย ลูกค้าควรตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอย่างละเอียด เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหากับการจอง Virail ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการจองได้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องได้รับการอนุมัติและดำเนินการผ่านผู้ให้บริการ Virail สามารถยกเลิกและส่งตั๋วใหม่ได้ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

 

เมื่อลูกค้าชำระเงินเสร็จสิ้น ลูกค้าจะถูกนำไปยังหน้ายืนยันและจะได้รับอีเมลพร้อมตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ หากลูกค้าไม่ได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ พวกเขาควรตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมหรือรอเวลาสักระยะให้ตั๋วมาถึง หากไม่ได้ผล ลูกค้าควรติดต่อ Virail และเราสามารถส่งตั๋วใหม่ได้

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินทั้งหมดที่สามารถใช้ได้จะระบุไว้ระหว่างการชำระเงิน วิธีการชำระเงินอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากวิธีการชำระเงินเพิ่มขึ้นหรือถูกนำออก

การฉ้อโกง

ในกรณีที่มีความสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต, Virail ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยอมรับการจองที่ทำโดยลูกค้าและยกเลิกการทำธุรกรรมนั้น หากลูกค้าเชื่อว่าความสงสัยของเราเป็นความเข้าใจผิด, ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือของเราเพื่อขอตรวจสอบการตัดสินใจที่มีต่อลูกค้า, แต่ Virail สามารถและอาจรักษาการตัดสินใจที่จะไม่ให้บริการลูกค้าตามความสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือกิจกรรมที่น่าสงสัยอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิก

ปัจจุบัน Virail ไม่อนุญาตให้ลูกค้าแก้ไขตั๋วหรือการจอง Virail จะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละผู้ให้บริการระหว่างกระบวนการชำระเงิน หากผู้ให้บริการอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนหรือคืนตั๋วได้ นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการและไม่ขึ้นกับนโยบายของ Virail เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

 

หากลูกค้าซื้อตั๋วที่ต้องการการแก้ไข ควรติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง ในกรณีที่ผู้ให้บริการอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ เราจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถให้การคืนเงินหรือการแก้ไขได้โดยไม่มีการอนุมัติจากผู้ให้บริการ

ค่าชดเชย

ความรับผิดชอบของ Virail จำกัดเฉพาะบริการที่เสนอในฐานะตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์เท่านั้น เราไม่ได้ให้บริการขนส่งใดๆ และลูกค้าจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ให้บริการขนส่งเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของพวกเขา การเรียกร้องทุกประการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการเดินทางต้องทำโดยตรงกับผู้ให้บริการขนส่ง

 

ถ้าคุณเป็นลูกค้าในสหภาพยุโรป คุณสามารถหาสิทธิ์ของคุณได้ด้านล่าง:

 

สิทธิ์และหน้าที่ของผู้โดยสารรถไฟ

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/1371/oj

 

สิทธิ์และหน้าที่ของผู้โดยสารรถบัส

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011R0181 

 

สิทธิ์และหน้าที่ของผู้โดยสารเครื่องบิน

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0261&qid=1714993106749 

 

Virail จะใช้ดุลยพินิจของตนเองในการพยายามช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามการจองและเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้ให้บริการขนส่ง อย่างไรก็ตาม เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่ผู้ให้บริการขนส่งทำขึ้น และผู้ให้บริการขนส่งเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการชดเชยหรือความช่วยเหลือใด ๆ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของตน

ปัญหาทางเทคนิค

Virail พยายามที่จะให้บริการด้านเทคนิคและการให้บริการอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด อย่างไรก็ตาม เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อการให้บริการที่ไม่ขาดตอนและสามารถเข้าถึงได้ แต่เราจะพยายามทำเช่นนั้น นี่คือความจำเพาะเฉพาะเกี่ยวกับความล่าช้าและข้อบกพร่องทางเทคนิค รวมถึงความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุนี้

 

ในกรณีที่ปัญหาทางเทคนิคทำให้ลูกค้าของเราเกิดความเสียหาย Virail อาจใช้ดุลพินิจในการให้การคืนเงิน อย่างไรก็ตาม เราสามารถพิจารณาการคืนเงินได้ตามเงื่อนไขหลายประการเท่านั้น;

 

  1. ลูกค้าต้องแจ้งให้ Virail ทราบผ่านแพลตฟอร์มศูนย์ช่วยเหลืออย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาและวันที่เดินทางที่กำหนดไว้。

  2. ลูกค้าต้องได้ทำการซื้อบนเว็บไซต์ Virail และบัตรเครดิตของพวกเขาต้องถูกเรียกเก็บเงินแล้ว

  3. ลูกค้าไม่ควรเป็นผู้ที่ทำให้เกิดปัญหาโดยตรงหรือโดยอ้อม และต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา ลูกค้ายังต้องตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดจากเราและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค หากไม่ทำตามจะทำให้ไม่สามารถให้การคืนเงินได้。

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาสามารถพบได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การจำกัดความรับผิด

Virail ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับความเสียหายโดยตรง, อ้อม, เพื่อการลงโทษ, เหตุบังเอิญหรือเหตุผลที่เกิดจากการตามมา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร, ข้อมูล และความน่าเชื่อถือ, การขัดจังหวะของบริการ, ความล้มเหลวของระบบ หรือการสูญเสียหรือความทุกข์ทางจิตใจ, ร่างกายหรืออารมณ์ที่เกิดจากหรือเชื่อมโยงกับการใช้งานหรือความไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ Virail และความรับผิดของพนักงานของเราจำกัดเฉพาะเจตนาที่จงใจและความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น การจำกัดนี้ไม่ใช้กับการเรียกร้องภายใต้กฎหมายความรับผิดผลิตภัณฑ์ของเยอรมันหรือการละเมิดสัญญาอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงิน โปรดเยี่ยมชม Virail ที่ศูนย์ช่วยเหลือ. หรือคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]